Supplies - 621116-2021

06/12/2021    S236

Slovenija-Ljubljana: Pisarniško pohištvo

2021/S 236-621116

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Nacionalna identifikacijska številka: 5055784000
Poštni naslov: Večna pot 111
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Tomšič
E-naslov: alenka.tomsic@nib.si
Telefon: +386 059232706
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.nib.si/
Internetni naslov profila kupca: https://www.nib.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.s-procurement.si/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://www.s-procurement.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

DOBAVA POHIŠTVENE OPREME ZA PISARNE IN PREDAVALNICE BIOTEHNOLOŠKEGA STIČIŠČA NIB

II.1.2)Glavna koda CPV
39130000 Pisarniško pohištvo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Javno naročilo zajema dobavo in montažo pohištvene opreme za pisarne in predavalnice ter UV svetilk za novi objekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo v gradnji

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pohištvena oprema in drobni inventar

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39130000 Pisarniško pohištvo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo zajema dobavo in montažo pohištvene opreme za pisarne in predavalnice ter UV svetilk za novi objekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo v gradnji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

skladno z določbami ZJN-3

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Predmetna investicija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja.

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Označevanje objekta

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34928471 Material za označevanje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo zajema dobavo in montažo pohištvene opreme za pisarne in predavalnice ter UV svetilk za novi objekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo v gradnji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Predmetna investicija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

UV svetilke

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39330000 Oprema za dezinfekcijo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo zajema dobavo in montažo pohištvene opreme za pisarne in predavalnice ter UV svetilk za novi objekt Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo v gradnji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Predmetna investicija je sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/01/2022
Lokalni čas: 11:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/01/2022
Lokalni čas: 12:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2021 11:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Poštni naslov: Večna pot 111
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/12/2021