Szolgáltatások - 621744-2020

22/12/2020    S249

Magyarország-Budapest: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

2020/S 249-621744

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://varkapitanysag.hu/
A felhasználói oldal címe: http://varkapitanysag.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Citadella-projekt: Generáltervezői feladatok

Hivatkozási szám: EKR000785442020
II.1.2)Fő CPV-kód
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Citadella-projekt: Generáltervezői feladatok

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Citadella állapota több, mint egy évszázada folyamatosan romlik. A 20. Század fővárosi fegyveres összetűzései során ma is jól látható sérüléseket szenvedett az épületkomplexum. Az életveszély elkerülése érdekében a teljeskörű rekonstrukció elkerülhetetlen, amely feladatokkal összefüggésben Ajánlatkérő tervezői szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárást ír ki.

Az épület évek óta üresen áll, karbantartása mindösszesen az állagmegóvásra korlátozódik.

A tervezett felújítás, rekonstrukció során az épületkomplexum teljes gépészeti és elektromos hálózatát újra kell építeni, a funkciónak megfelelő méretezéssel. Az épület felújítása, műemléki értékének átgondolása, műszaki hiányosságainak helyreállítása, az épület állagmegóvásának szempontjából halaszthatatlan feladat.

A cél megvalósításának eszköze az új kulturális felület kiépítése, a „Magyar Szabadságharcosok” interaktív múzeum és emlékpark kialakítása. Ennek érdekében a Citadella épületének alkalmassá tétele a korszerű múzeumi funkciók és technikai fejlesztések befogadására és azok kiszolgálására, építészeti értékeinek szükséges-, a tervezett funkcióhoz kapcsolódó részleges helyreállítása a műemléki értékek figyelembevételével.

Ellátandó feladatok ismertetése:

1. ütem: Építészeti koncepcióterv

Tervezési program szerinti tervezési egység

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - 1 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció - 1 darab dokumentum, 3. Emlékpark - 5 darab dokumentum, 4. Múzeum - 6 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - 1 darab dokumentum, 6. Állandó kiállítás - 5 darab dokumentum, 7. Pop-up kiállítás - 2 darab dokumentum, 8. Tudásanyag - 1 darab dokumentum

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

2. ütem: Engedélyezési terv

Tervezési program szerinti tervezési egység

1-4. tervezési egységekre egységesen vonatkozó dokumentáció 32 darab dokumentáció

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 3 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 1 darab dokumentum, 3. Emlékpark - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 3 darab dokumentum, 4. Múzeum - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 7 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - 1 darab dokumentum, 6. Állandó kiállítás - 6 darab dokumentum, 7. Pop-up kiállítás - 2 darab dokumentum, 8. Tudásanyag - nem releváns

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

3. ütem: Bontási kivitelezési terv

Tervezési program szerinti tervezési egység

1-4. tervezési egységekre egységesen vonatkozó dokumentáció 17 darab dokumentáció

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 3 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 3 darab dokumentum, 3. Emlékpark - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 4 darab dokumentum, 4. Múzeum - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 4 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - nem releváns, 6. Állandó kiállítás - nem releváns, 7. Pop-up kiállítás - nem releváns, 8. Tudásanyag - nem releváns

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

4. ütem: Tartószerkezeti kivitelezési terv

Tervezési program szerinti tervezési egység

1, 3-4. tervezési egységekre egységesen vonatkozó dokumentáció 7 darab dokumentáció

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 0 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció -nem releváns, 3. Emlékpark - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 1 darab dokumentum, 4. Múzeum - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 1 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - nem releváns, 6. Állandó kiállítás - nem releváns, 7. Pop-up kiállítás - nem releváns, 8. Tudásanyag - nem releváns

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

5. ütem: Építészeti és szakági kivitelezési terv

Tervezési program szerinti tervezési egység

1-4. tervezési egységekre egységesen vonatkozó dokumentáció 25 darab dokumentáció

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 3 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció - 1 db dokumentum, 3. Emlékpark - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 4 darab dokumentum, 4. Múzeum - Az egységes dokumentáció vonatkozó részein felül 1 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - 1 darab dokumentum, 6. Állandó kiállítás - 3 darab dokumentum, 7. Pop-up kiállítás - 1 darab dokumentum, 8. Tudásanyag - nem releváns

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

6. ütem: Látogatói élményelemek kivitelezési terve

Tervezési program szerinti tervezési egység

1. Erődfalon kívüli terület rendezése - 1 darab dokumentum, 2. Erődfal rekonstrukció - 2 db dokumentum, 3. Emlékpark - 3 darab dokumentum, 4. Múzeum - 5 darab dokumentum, 5. Akadálymentesítés - 1 db dokumentum, 6. Állandó kiállítás - 17 darab dokumentum, 7. Pop-up kiállítás - 17 darabb dokumentum, 8. Tudásanyag - 2 darab dokumentum

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

7. ütem: Megvalósítás tervezői támogatása

Tervezési program szerinti tervezési egység

Az 1-9. tervezési egységekre egységesen vonatkozó kötelezettségek 4 darab

1. Erődfalon kívüli terület rendezése, 2. Erődfal rekonstrukció, 3. Emlékpark, 4. Múzeum, 5. Akadálymentesítés, 6. Állandó kiállítás, 7. Pop-up kiállítás, 8. Tudásanyag

Egységes kötelezettségeknek megfelelően

A részletes feladatleírást és követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő a szerződés keretében a Citadella felújításával kapcsolatos koncepció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére köteles, azzal, hogy köteles továbbá elkészíteni a kialakítandó múzeum belsőépítészeti és építészeti terveit továbbá egyéb, a látogatói élményekhez kapcsolódó elemek kiviteli terveit is. Ennek részeként feladata állandó, interaktív kiállítási installáció tervezése.

A látogatói élmények biztosításához kapcsolódó tervek részeként nyertes ajánlattevő köteles elkészíteni a múzeum 3D virtuális terveit, amely kiterjed:

— a vizuális tartalom összeállítására

— virtuális platform tervezésére.

Nyertes ajánlattevő köteles a Citadella parkjának és környezetének rendezésével kapcsolatos koncepció és kiviteli terveinek az elkészítésére, amelyek kiterjednek a kertészeti tervezői, illetve kertépítészeti tervek elkészítésére is.

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3-M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3-M.2.3. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 172-415295
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Citadella-projekt: Generáltervezői feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő az „ERŐD 2021” közös ajánlattevő [ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., adószáma: 13098030-2-13); Kovács & Kovács Stúdió Szerkezettervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 20., adószáma:13739809-2-43); Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószáma: 23023851-2-02); Optimum Energy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Gömb utca7. 3. em. 55., adószáma: 23740422-2-41)] által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy a közös ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára, továbbá a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

Ajánlatkérő az ARCHI-KON Épitészeti Tervező-Szervező Kft. - Narmer Építészeti Stúdió Betéti Társaság közös ajánlattevők [ARCHI-KON Épitészeti Tervező-Szervező Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 61., adószáma: 10246595-2-43); Narmer Építészeti Stúdió Betéti Társaság (székhely: 1048 Budapest, Homoktövis utca 123. 1. em.5., adószáma: 20626510-2-41)] által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy a közös ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

Ajánlatkérő az "ART1ST DESIGN STÚDIÓ" Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1121 Budapest, Csermely út 4/c., adószáma: 10306015-2-43) által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy a közös ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

Ajánlatkérő a Perfektum Építész Korlátolt Felelősségű Társaság - KASIB Mérnöki Manager Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők [Perfektum Építész Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2., adószáma: 25424959-2-41); KASIB Mérnöki Manager Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1191 Budapest, AdyEndre út 32-40., adószáma: 22799894-2-43)] által benyújtott ajánlat bírálatát követően javasolja annak megállapítását, hogy az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára, továbbá a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

Ajánlatkérő a VÁNCZA MŰVEK Építészeti Műterem Betéti Társaság (székhely: 1126 Budapest, Márvány u 46. 5.em. 8/A., adószáma: 28514619-2-43) által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy a közös ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2020