Varor - 62176-2019

08/02/2019    S28    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling 

Tyskland-München: Industrirobotar

2019/S 028-062176

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Hansastr. 27c
München
80686
Tyskland
E-post: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
Nuts-kod: DE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fraunhofer.de

Upphandlarprofil: http://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Forschungsgesellschaft e. V.
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Foschung und Entwicklung

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

CNC-Roboterschweißzelle

Referensnummer: E_072_253242 ChrPat
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

CNC-Roboterschweißzelle

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 0.01 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DED41
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

09126 Chemnitz

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

CNC-Roboterschweißzelle

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande
Förklaring:

Verfahren nach aufgehobenem (Formfehler) offenen Verfahren E_072_252221.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
06/11/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
ibs Automation GmbH
Kauffahrtei 25, Halle 9
Chemnitz
09120
Tyskland
Nuts-kod: DED41
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 0.01 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Tyskland
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Bonn
Tyskland
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal eVergabe
Hansastraße 27c
München
80686
Tyskland
E-post: einkauf@zv.fraunhofer.de

Internetadress: http://www.fraunhofer.de

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/02/2019