Supplies - 621954-2019

31/12/2019    S251

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2019/S 251-621954

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-182/19
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 473 650.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38344000 Pollution-monitoring devices
38500000 Checking and testing apparatus
48000000 Software package and information systems
44211100 Modular and portable buildings
50410000 Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, na który składa się realizacja następujących etapów i zadań:

1) etap I obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 1: Dostawa i instalacja jednego kontenera pomiarowego;

b) zadanie 2: Dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej;

c) zadanie 3: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizacji danych pomiarowych;

2) etap II obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 4: Nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza;

b) zadanie 5: Nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 90.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer identyfikacyjny projektu:

Nazwę projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 195-473503
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/GP/271/III-182/19
Title:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Envimet Services Sp. z o.o.
Postal address: ul. Balicka 255
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 30-198
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 299 600.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2019