Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 622148-2019

Submission deadline has been amended by:  37701-2020
31/12/2019    S251

Belgium-Sint-Niklaas: Artificial and natural lighting engineering services for buildings

2019/S 251-622148

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stad Sint-Niklaas
Postal address: Grote Markt 1
Town: Sint-Niklaas (Waas)
NUTS code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postal code: 9100
Country: Belgium
Contact person: De heer Sven Meert
E-mail: sven.meert@sint-niklaas.be
Telephone: +32 37783558
Fax: +32 37600882
Internet address(es):
Main address: https://www.sint-niklaas.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2364/09/2019
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pilootproject 'licht als een dienst' stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat

Reference number: 2019-219/OVA/licht als een dienst/FB-JVR-SM
II.1.2)Main CPV code
71318100 Artificial and natural lighting engineering services for buildings
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Main site or place of performance:

Stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

II.2.4)Description of the procurement:

Pilootproject 'licht als een dienst' stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Technisch / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Onderhoudsaanpak conform de 3 performantie-indicatoren / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Circulaire aanpak / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 240
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (niet gespecifieerd).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

—— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

—— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

—— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

—— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Het uittreksel uit het Strafregister of evenwaardig document moet gedateerd zijn voor de datum van opening van de offertes en mag maximum 6 maanden oud zijn.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en vergelijkbaar met deze opdracht.

Alle referenties dienen te omvatten:

— korte omschrijving van het project,

— uitvoeringsdatum en gegevens opdrachtgever.

De stad mag nagaan of de aangehaalde referenties uitgevoerd werden tot algemene tevredenheid;

2) een opsomming van het gekwalificeerd personeel dat voor deze opdracht ingezet kan worden, inclusief vermelding van alle kwalificaties en verplichte/nuttige opleidingen die zij gevolgd hebben.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Lijst.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/01/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/05/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/01/2020
Local time: 11:00
Place:

Techniekhuis, Industriepark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist:

de inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op 1 van de volgende data:

— of dinsdag 7.1.2020 om 14:00,

— of vrijdag 10.1.2020 om 14:00.

U kan zich aanmelden aan de infobalie van het stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Om het plaatsbezoek vlot te laten verlopen dient u vooraf uw komst te bevestigen via e-mail aan: sven.meert@sint-niklaas.be

Voor de verificatie van uw deelname aan het plaatsbezoek vult u het attest 'plaatsbezoek' in, ondertekent u dit document en laat u dit ondertekenen door de begeleidende ambtenaar van het stadsbestuur. Dit attest voegt u bij uw offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/12/2019