Szolgáltatások - 622181-2020

22/12/2020    S249

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 249-622181

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az "M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr-Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között"

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az "M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr-Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között"

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Budapest -Tatabánya- Újváros csomópont közötti szakasz engedélyezési tervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése: geodéziai, geotechnikaiállapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet, földmű, hidak teherbírása, kialakítása,vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentációkészítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzeteskörnyezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) és környezetvédelmi dokumentáció készítésével, dinamikusforgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), költséghaszon-elemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja akörnyezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig; szükség szerint a meglévő környezetvédelmi engedélyek módosításával, útépítési és egyéb szakági kiviteli és tendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével; engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedélymegszerzéséig.

A tervezési terület hossza: kb. 45 km.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezőműszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 215-492594

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500012683
Elnevezés:

Tervezési szerződés az "M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr-Budapest között, az autópálya 2x3 forgalmi sávra való szélesítésének tervezése az M0 és M19 csomópontok között"

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: tervezes@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 293 600 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tervezési szerződés 2. számú módosítás 2020. december 8. napján került aláírásra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés és (4) bekezdés c) pontja alapján.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/12/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

M1 autópálya 2x3 sávra bővítés Budapest -Tatabánya- Újváros csomópont közötti szakasz engedélyezésitervének elkészítése és építéshez szükséges engedélyeinek megszerzése: geodéziai, geotechnikaiállapotfelmérés forgalomtereléssel, a bővítés és pályaszerkezet, földmű, hidak teherbírása, kialakítása,vízelvezetés vonatkozásában, csomópontok, pihenőhelyek felülvizsgálatával döntéselőkészítő dokumentációkészítése, előzetes régészeti dokumentáció (ERD1), közúti biztonsági hatásvizsgálat (KBHV), előzeteskörnyezetvédelmi vizsgálati dokumentáció (EVD) és környezetvédelmi dokumentáció készítésével, dinamikusforgalomirányítás tervezésével, Hatóság által jóváhagyott Megvalósíthatósági Tanulmány (MT), költséghaszon-elemzés (CBA) készítésével, környezeti hatástanulmány (KHT) készítésével, amely magában foglalja akörnyezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést a hatósági engedélyek megszerzéséig;szükség szerint a meglévő környezetvédelmi engedélyek módosításával, útépítési és egyéb szakági kiviteli- éstendertervek, valamint kisajátítási és helyi építési szabályzatok módosításához szükséges tervek készítésével;engedélyezési terv esetében az építési engedélyezési eljárásban való közreműködés a hatósági engedélymegszerzéséig.

A tervezési terület hossza: kb. 45 km.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezőműszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 13/10/2018
Befejezés: 15/01/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 306 497 800.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Postai cím: Csóka u. 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: tervezes@utiber.hu
Telefon: +36 304680165
Fax: +36 12037607
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF'83 Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1. Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II.1., II.2., II.3., II.4. és II.5. pontjaiban részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Kbt. 141. § (2)–(3) bekezdése és a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a Szerződés 3.1. pontjában rögzített Tervezői Díjat mindösszesen nettó 12 897 800 Ft összeggel növelik. Ezek alapján a Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A Tervezőt a 2. pont szerinti Tervezési feladat elvégzéséért az alábbi nettó Tervezői díj illeti meg: 4 306 497 800 Ft, azaz négymilliárd-háromszázhatmillió-négyszázkilencvenhétezer-nyolcszáz forint.

A Tervezői díj módosítással érintett része:

13. Módosított engedélyezési terv munkadíj (nettó): 11 608 020 Ft

Módosított engedélyezési terv szerzői jog ellenértéke (nettó): 1 289 780 Ft”

III.2. Szerződő Felek a jelen 2. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:

„4. Határidő 4.1. Teljesítési határidő: Tervező a Szerződésben rögzített feladatit a 4.2. pontban meghatározott Tervszállítási és számlázási ütemterv alapján és az abban foglalt határidők szerint köteles ellátni.

4.2. Tervszállítási és számlázási ütemterv (releváns részei):

8. rész-számla Módosított eng.terv Munkadíj 100 %-a

Módosított eng.terv Szerzői jog ellenértéke 100 %-a

Az elrendelt műszaki tartalom változások szerint módosított engedélyezési tervek elkészítése és benyújtása építési engedélymódosítások megszerzése érdekében 2020.7.27.

9. rész-számla Kiv.terv Munkadíj 80 %-a

Kiv.terv Szerzői jog ellenértéke 80 %-a

Vízjogi létesítési engedélyhez, közmű-, műtárgy-, magasépítési, valamint egyéb szakági létesítmények engedélyeihez, jóvá hagyatási eljárásaihoz szükséges dokumentációk teljeskörű összeállítása,

Építési/létesítési/jóvá hagyatási/engedélyezési eljárásokhoz szükséges hozzájárulások beszerzésének megindítása.Az utolsó módosított Az utolsó módosított építési engedély kiadásától számított 9. hét utolsó munkanapja

2020.11.27.

Vég-számla Kiv.terv Munkadíj 20 %-a

(A001.04.15) Kiv.terv Szerzői jog ellenértéke 20 %-a

(A001.04.18) Kiviteli tervek leszállítása. Az utolsó módosított építési engedély kiadásától számított 16. hét utolsó munkanapja

2021.01.15.

Tender dok. Munkadíj 100 %-a

(A001.04.63) Tender dok. Szerzői jog ellenértéke 100 %-a

(A001.04.18) Kivitelezői pályázatra alkalmas kiviteli terv alapú III. és IV. sz. közbeszerzési dokumentáció és a tervezői árbecslés elkészítése és leszállítása.

MT és CBA Munkadíj 20 %-a

(A001.04.11) MT és CBA Szerzői jog ellenértéke 20 %-a

(A001.04.18) Megvalósíthatósági Tanulmány és CBA aktualizálása a kiviteli terv alapján

Kisaj.terv Munkadíj 10 %-a

Kisaj.terv Szerzői jog ellenértéke 10 %-a

Kisajátítási tervek véglegesítése a kiviteli terv alapján (pótkisajátítási terv elkészítése)

Az utolsó módosított építési engedély kiadásától számított 16. hét utolsó munkanapja

2021.1.15.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Feleknek Szerződés megkötésekor nem volt előre látható,hogy ITM 19.12.2. kelt KIFEF/93429-1/2019-ITMszámon kiadott elrendelésben módosítja a közúthálózati elemek besorolását,ami a közútkezelők módosulását eredményezi.Felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre,hogy ITM levelében M1-Páty összekötő út 1134.j. országos közúthálózatba sorolását követően MK Zrt.,mint új közútkezelő az elkészült eng.tervek átterv járó igényekkel él,ami ép engedélyek módosításával jár.Korábban Páty kezelésében lévő bekötőút és tervezett O21 j. körforg műszaki tartalmának mód válik szükségessé a kezelő változás miatt.MK Zrt. igényei miatt az eng. tervek átdolgozása és kiadott ép.engedélyek módosítása szükséges.Feleknek kellő gondal eljárva sem volt előre látható,hogy ITM a közútkezelő változását rendeli el,és MK Zrt.,olyan kérelemmel él,hogy áttervezésre kerüljön az O22j. körforg az O21j. körforg azonos geometriai paramétereknek megfelelően,ami miatt az eng. tervek és ép. engedélyek módosítása kell.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 293 600 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 306 497 800.00 HUF