Services - 622509-2020

22/12/2020    S249

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2020/S 249-622509

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 193-467639)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga izrade projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke dionice Okučani – Vinkovci

Referentni broj: 53-EU/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge izrade projektne dokumentacije za modernizaciju građevinskog i elektroenergetskog željezničkog podsustava na dionici pruge Okučani Vinkovci uz ispunjenje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom. Izrada projektne dokumentacije ugradnje elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja (ESSU) i telekomunikacijskih uređaja (TK) nije predmet ove nabave. Dionica Okučani – Vinkovci podijeljena je na 4 poddionice te je sukladno tome i predmet nabave podijeljen u 4 grupe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/12/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 193-467639

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 19/01/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/11/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 19/01/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: