Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 622833-2020

23/12/2020    S250

Malta-Valletta: MedCOI-palveluihin liittyvät laadunvarmistuspalvelut ja vertaileva oikeudellinen tutkimus

2020/S 250-622833

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Postiosoite: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Postitoimipaikka: Valletta
NUTS-koodi: MT0 MALTA
Postinumero: MRS 1917
Maa: Malta
Sähköpostiosoite: contracts@easo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.easo.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: turvapaikka-asiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

MedCOI-palveluihin liittyvät laadunvarmistuspalvelut ja vertaileva oikeudellinen tutkimus

Viitenumero: EASO/2020/816
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Erä 1: MedCOI-palveluihin liittyvät ulkoiset laaduntarkistukset/-varmistukset.

Erä 2: MedCOI-palveluihin liittyvät tyytyväisyystutkimus ja MedCOI-palvelujen yleisen laadun arviointi.

Erä 3: MedCOI-palveluihin liittyvien toimintatapojen tutkimus / valtioiden käytäntöjen ja oikeuskäytännön analysointi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 425 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Erä 1: MedCOI-palveluihin liittyvät ulkoiset laaduntarkistukset/-varmistukset

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: MT MALTA
Pääasiallinen suorituspaikka:

palvelut toimitetaan seuraavissa kohteissa:

— sopimusosapuolen toimitilat,

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimitilat,

— mikä tahansa muu paikka, joka katsotaan tarpeelliseksi teknisissä eritelmissä kuvattujen tehtävien suorittamiseksi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 koskee alkuperämaissa tehtävää tarkistustutkimusta sekä EASOn MedCOI-osaston laatimien kahdentyyppisten taustaraporttien tarkistusta:

• yksittäiset hoidon saatavuutta koskevat pyynnöt/vastaukset: lyhyet, ainoastaan lääkinnälliset raportit (yleensä 1–5 sivua) lääkinnällistä hoitoa ja lääkkeitä koskevista vaihtoehdoista tietyssä maassa tietyn yksittäistapauksen osalta,

• yksittäiset saatavuutta koskevat pyynnöt/vastaukset: lyhyet raportit (yleensä 1–5 sivua) tiettyjen hoitoa ja lääkkeitä koskevien vaihtoehtojen saatavuudesta erityisesti taloudelliselta kannalta; esim. tiettyä henkilöä koskevat lääkkeisiin, hoitoihin ja vakuutuksiin liittyvien vaihtoehtojen hinnat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Erä 2 koskee MedCOI-palvelujen käyttäjien ja henkilöstön keskuudessa tehtäviä tyytyväisyystutkimuksia ja haastatteluja (ja niihin liittyviä tulosraportteja) sekä sisäisten ja ulkoisten laatuun liittyvien toimien arviointia.

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: MT MALTA
Pääasiallinen suorituspaikka:

palvelut toimitetaan seuraavissa kohteissa:

— sopimusosapuolen toimitilat,

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimitilat,

— mikä tahansa muu paikka, joka katsotaan tarpeelliseksi teknisissä eritelmissä kuvattujen tehtävien suorittamiseksi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 koskee MedCOI-palvelujen käyttäjien ja henkilöstön keskuudessa tehtäviä tyytyväisyystutkimuksia ja haastatteluja (ja niihin liittyviä tulosraportteja) sekä sisäisten ja ulkoisten laatuun liittyvien toimien arviointia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 95 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Erä 3: MedCOI-palveluihin liittyvien toimintatapojen tutkimus / valtioiden käytäntöjen ja oikeuskäytännön analysointi

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: MT MALTA
Pääasiallinen suorituspaikka:

palvelut toimitetaan seuraavissa kohteissa:

— sopimusosapuolen toimitilat,

— Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimitilat,

— mikä tahansa muu paikka, joka katsotaan tarpeelliseksi tarjouseritelmissä kuvattujen tehtävien suorittamiseksi.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 3 koskee MedCOI-palveluihin liittyviä valtioiden käytäntöjä ja oikeuskäytäntöä/oikeustapauksia.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 130 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/02/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/02/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuteen voi osallistua enintään kaksi edustajaa jokaiselta tarjoajalta. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi, syntymäaika, kansallisuus, henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen contracts@easo.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/12/2020