Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 622833-2020

23/12/2020    S250

Malta-Valletta: Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring och jämförande juridisk forskning till förmån för MedCOI

2020/S 250-622833

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Postadress: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Ort: Valletta
Nuts-kod: MT0 MALTA
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-post: contracts@easo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.easo.europa.eu
Upphandlarprofil: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Asyl

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring och jämförande juridisk forskning till förmån för MedCOI

Referensnummer: EASO/2020/816
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Del 1: Externa kvalitetsgranskningar/kontroller avseende MedCOI.

Del 2: Undersökningar av användartillfredsställelse och övergripande kvalitetsgranskning av tjänster som tillhandahålls av MedCOI.

Del 3: Policyforskning/analys av statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 425 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 1: Externa kvalitetsgranskningar/kontroller avseende MedCOI

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT MALTA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna kommer att utföras på följande platser:

— Uppdragstagarens lokaler.

— Easos lokaler.

— Annan plats som anses nödvändig för utförandet av de uppgifter som anges i de tekniska specifikationerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 1 avser kontrollforskning i ursprungsländer och kontrollrapporter för två typer av underliggande rapporter från Easos MedCOI-sektor:

• Enskilda förfrågningar/svar om medicinsk tillgänglighet: korta och strikt medicinska rapporter (i de flesta fall 1 till 5 sidor) om medicinska behandlingsalternativ och medicineringsalternativ i ett specifikt land för ett specifikt enskilt fall.

• Enskilda förfrågningar/svar om tillgänglighet: korta rapporter (i de flesta fallen 1 till 5 sidor) om huvudsakligen ekonomisk tillgång till specifika behandlingar och medicineringsalternativ i ett visst land, t.ex. priser på läkemedel, behandlingar och täckningsalternativ för en viss individ.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 2 avser undersökningar av tillfredsställelse och intervjuer (och tillhörande rapporter med resultat) med användare och personal vid MedCOI samt granskning av befintliga interna och externa kvalitetsrelaterade åtgärder.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT MALTA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna kommer att utföras på följande platser:

— Uppdragstagarens lokaler.

— Easos lokaler.

— Annan plats som anses nödvändig för utförandet av de uppgifter som anges i de tekniska specifikationerna.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 2 avser undersökningar av tillfredsställelse och intervjuer (och tillhörande rapporter med resultat) med användare och personal vid MedCOI samt granskning av befintliga interna och externa kvalitetsrelaterade åtgärder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 95 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 3: Policyforskning/analys av statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: MT MALTA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna kommer att utföras på följande platser:

— Uppdragstagarens lokaler.

— Easos lokaler.

— Annan plats som anses nödvändig för utförandet av uppgifterna i förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Del 3 avser forskning och rapporter om statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 130 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/02/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/02/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst två företrädare per anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nationalitet och nummer på ID-kort eller pass minst två arbetsdagar i förväg till: contracts@easo.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/12/2020