Építési beruházás - 623255-2020

23/12/2020    S250

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 250-623255

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1—3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274521
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

SZTE Infektológiai Klinika és Oktatókp. kialakítás

Hivatkozási szám: EKR000239152020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 949 984 558.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged belterület 20294/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 6725 Szeged, Állomás utca 1-3. és 6725 Szeged, Semmelweis utca 6-8. szám.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szegedi Tudományegyetemen egy fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység. Az infektológia központ regionális feladatokat lát el, a földszinten kiszolgáló helyiségekkel, ambulanciával, míg az 1-3 emeleten fekvőbeteg ellátás tervezett. Az épület helyén és környezetében lévő 4 db épület (összesen 788 m2 beépített alapterülettel) és az utcai kerítés (összesen 67 m hosszúságban) bontása szükséges. A tervezett épület 4574,85 m2 alapterületen valósul meg földszint plusz 4 emeleten. Az épületben komplex akadálymentesítés tervezett. Kialakítandó 2 db személyfelvonó és 2 db betegfelvonó is. Alumínium függönyfal készül a homlokzaton közel 1000 m2-en, homlokzati hőszigetelés 3100 m2-en. Az épület körüli tereprendezés részeként 310 m2 térburkolat kerül kialakításra.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap min.0-max. 60 hó) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 064-152049
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

SZTE Infektológiai Klinika és Oktatókp. kialakítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 949 984 558.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizációs -és felvonulási létesítmények részfeladatai, statikai (alapozási és felépítményi szerkezetépítési), -és építészetiszakipari részfeladatok, épületgépészeti részfeladatok, villamossági részfeladatok beépítésre kerülő szállító- és emelőberendezések részfeladatai, kert és parképítés részfeladatai, gyógyászati gázellátás részfeladatai, közműépítés részfeladatai, útépítés részfeladatai, gyengeáramú munkák részfeladatai, elektromos szakterületen felelős műszaki vezetés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 46 1731/2- 10557606206

Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft., Magyarország 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás Utca 38. - 11392668206

Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1148 Budapest, Fogarasi Út 5. 1. em. 1. - 13400792242

KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., Magyarország 6722 Szeged, Gutenberg Utca 25-27. - 12614277206

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1095 Budapest, IX., Hídépítő Utca 1-12 - 25098367243

MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6400 Kiskunhalas, Jókai Utca 81-83. - 10458466203

ALUKONSTRUKT Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6728 Szeged, Budapesti Út 8. - 11089256206

FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6725 Szeged, Kálvária Sgt 87/B. - 11391069206

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2020