Supplies - 623706-2021

07/12/2021    S237

Poland-Białystok: Thermostatic baths and accessories

2021/S 237-623706

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-089
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Turkowicz
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Telephone: +48 857485625
Fax: +48 857485443
Internet address(es):
Main address: www.umb.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części

Reference number: AZP.25.1.80.2021
II.1.2)Main CPV code
42943000 Thermostatic baths and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części:

Nr części Opis Ilość J.m.

Część nr. 1 Łaźnia wodna 1 szt.

Część nr. 2 Autoklaw parowy 1 szt.

Część nr. 3 Zaawansowane ramię do iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej 2 zestaw

Część nr. 4 Wytrząsarka rolkowa 1 szt

Część nr. 5 Wytrząsarka rolkowa 1 szt

Kod CPV

Nr części Kody CPV

Część nr. 1 42943000-8

Część nr. 2 33191110-9

Część nr. 3 35112100-3

Część nr. 4 38436100-1

Część nr. 5 38436100-1

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załączni

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łaźnia wodna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42943000 Thermostatic baths and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Chorób Metabolicznych, ul. Żurawia 71a, 15-540 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoklaw parowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, ul. Adama Mickiewicza 2c, 15-222 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaawansowane ramię do iniekcji dożylnej, śródskórnej i domięśniowej

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35112100 Emergency training dolls
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Symulacji Medycznej, Szpitalna 30, 15-295 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wytrząsarka rolkowa

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436100 Mechanical shakers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań Klinicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok (Zamawiający: Centrum Badań Klinicznych)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wytrząsarka rolkowa

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436100 Mechanical shakers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Centrum Badań Klinicznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok (Zamawiający: Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla poszczególnych części (jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: warunki gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zamawiający nie określa warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/01/2022
Local time: 10:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2021