Services - 62371-2017

17/02/2017    S34    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural and related services

2017/S 034-062371

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas
120093212
Konstitucijos pr. 23-401 A korpusas
For the attention of: Šarūnė Mikalauskaitė
LT-08105 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 52616092
E-mail: sarune.mikalauskaite@vzf.lt

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.vzf.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos, kadastro darbai
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Lietuvos teritorija.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
8 žemės konsolidacijos projektai.
Estimated value excluding VAT: 1 428 461,10 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 2 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 2.5.2017. Completion 31.8.2019

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Satkūnų kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KS-15-1-07993-PR001
1)Short description
Šiaulių apskrities Joniškio rajono savivaldybės Satkūnų ir Joniškio seniūnijų Satkūnų kadastro vietovės Kuisių, Kuiselių, Linkaičių, Plikiškių, Pročiūnų I, Satkūnų, Šarkių, Žadvainių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KS-15-1-07993-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1768 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Tryškių, Mickiškės kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KE-15-1-07990-PR001
1)Short description
Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos Tryškių, Mickiškės kadastro vietovių dalių Tryškių miestelio, Leilėnų, Sukančių, Kilpiškės, Mickiškės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KE-15-1-07990-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1359 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Kaunatavos kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KE-15-1-07997-PR001
1)Short description
Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Upynos seniūnijos Kaunatavos kadastro vietovės dalies Kaunatavos, Paškuvėnų, Mantvydų, Kiaulakių, Tetervinės, Padvarninkų, Pavirvytės, Pervainių, Visginių, Ubiškės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KE-15-1-07997-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1152 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Geležių, Sodelių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001
1)Short description
Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių dalių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1332 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Židikų kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001
1)Short description
Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies Židikų miestelio, Petraičių, Senmiestės, Liūliškių, Viliotės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1441 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: Eigirdžių, Ubiškės kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KE-15-1-08018-PR001
1)Short description
Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Degaičių ir Tryškių seniūnijų Eigirdžių, Ubiškės kadastro vietovių dalių Eigirdžių miestelio, Duobgirės, Kiršių, Laukstėnų, Medinių, Pielių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KE-15-1-08018-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1248 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: Šiūparių kadastro vietovės žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001
1)Short description
Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
803 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kad. vietovės konsolidacijos proj. Nr.17KO-KE-15-1-07998-PR001
1)Short description
Telšių apskrities Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų seniūnijos Nevarėnų, Mitkaičių ir Nerimdaičių kadastro vietovių dalių Mitkaičių, Trimėsėdžio, Paliepkalnės, Juozapavo, Liepkalnio, Petraičių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas
Nr. 17KO-KE-15-1-07998-PR001.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

3)Quantity or scope
1529 ha.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.5.2017. Completion 30.8.2019
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas Projekto rengėjui pateikiant banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą), kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai kainos (su PVM), nurodytos Pasiūlyme.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Užsakovas po kiekvieno Žemės konsolidacijos projekto įgyvendinimo etapo už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas atsiskaito Projekto rengėjui pagal Sutartyje nurodytus Paslaugų įkainius per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, pervesdamas pinigus į Projekto rengėjo atsiskaitomąją sąskaitą.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nereikalaujama.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos* dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: 1. Pažyma, išduota dalyviui, turinčiam balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime (t. y. įsigijusiam bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų). Jei toks dalyvis yra:
1.1. fizinis asmuo, pateikiama:
1.1.1. tiekėjo vadovo pasirašytas patvirtinimas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad konkretus fizinis asmuo turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime;
1.1.2. šiam asmeniui išduota pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
1.2. juridinis asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad įmonėje dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo ar kitus lygiaverčius dokumentus. Tokiu atveju šis kvalifikacinis reikalavimas juridiniam asmeniui netaikomas;
1.3. jei vieno dalyvio, turinčio balsų daugumą, nėra, tokiu atveju tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją nurodant, kad vieno dalyvio, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime įmonėje nėra ar pateikiami kiti lygiaverčiai dokumentai.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą.
Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos* išduotą dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio konkurso sąlygų 23.1.1 ir 23.1.2. punktuose išvardytas veikas. Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos* išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1.Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos* išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių atsiskaitymą su Valstybiniu socialinio draudimo fondu įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Duomenys tikrinami, užfiksuojami ir išsaugomi Perkančiojoje organizacijoje iš viešai prieinamų registrų.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos* išduotą dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
6. Paslaugų teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama: Tiekėjo deklaracija
8. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai vykdyti (teritorijų planavimo veikla). Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo teisę verstis teritorijų planavimo veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarties vykdymui, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino dienos įvykdytų sutarčių sąrašas (konkurso sąlygų 3 priedas), kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, atliktų paslaugų pobūdis, sutarties vertė (EUR su PVM), sutarties laikotarpis, paslaugų užsakovas ir užsakovo adresas, telefonas.
2) Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjas privalo pateikti: jei paslaugų gavėjas buvo perkančioji organizacija – jos patvirtintą pažymą, jei paslaugų gavėjas ne perkančioji organizacija – jo pažymą, o jos nesant – kandidato ar dalyvio deklaraciją.
2. 1) Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų, nurodytų Pirkimo sąlygų 23.3.2.1.-23.3.2.5 punktuose ir atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (konkurso sąlygų 4 priedas), kuriame nurodomi specialistų vardai, pavardės, darbovietė, pareigos vykdant sutartį, specialisto kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo numeris ir kiti reikalaujami duomenys.
2) Darbo sutartis ar kiti darbo santykius patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolai), su įmonėje dirbančiais (ar ketinamais įdarbinti) specialistais, nurodytais Pirkimo sąlygų 23.3.2.1.-23.3.2.5 punktuose
3) Specialistų, nurodytų Pirkimo sąlygų 23.3.2.1.-23.3.2.5 punktuose sutikimai/pasižadėjimai dirbti sutarties vykdymo laikotarpiu (konkurso sąlygų 6 priedas);
4) Specialistų, nurodytų Pirkimo sąlygų 23.3.2.1.-23.3.2.5 punktuose gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti išskirtos sutartys, kuriose specialistas dalyvavo, nurodant užsakovo pavadinimą, adresą, sutarties vykdymo pradžią ir pabaigą, specialisto pareigas sutarties vykdymo metu, taip pat turi būti nurodomi specialisto parengtų dokumentų pavadinimai, jų suderinimo ir patvirtinimo datos bei numeriai. Visi pateikti gyvenimo aprašymai (CV) privalo būti patvirtinti siūlomų specialistų parašais (kiekvienas lapas)
2.1. Įmonės, per paskutinius 5 metus tinkamai parengusios žemės konsolidacijos projektą (-us), vadovo pavirtinta pažyma arba lygiavertis dokumentas, įrodantis specialisto, kuris per paskutinius 5 metus turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės konsolidacijos projektų rengimo etape
2.2. Skelbimas apie patvirtintą projektą iš ŽPDRIS sistemos su paslaugos numeriu.
2.3. Skelbimas apie patvirtintą projektą iš ŽPDRIS sistemos su paslaugos numeriu
2.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio vadovo priimtas sprendimas apie patvirtintus nustatytus kadastro duomenis ir/arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
2.5. Nekilnojamojo turto vertinimo veiklos ataskaita arba Atliktų vertinimų sąrašas (konkurso sąlygų 5 priedas), kuriame būtų nurodyta vertinimo sritis, vertinimo data, Turto vertinimo ataskaitos pavadinimas, turto vertinimo ataskaitos numeris, paslaugų užsakovas ir užsakovo adresas, telefonas. Taip pat pateikiama galiojančio nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo kopija.
3. 1) Pateikiamas turimos arba galimos pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, paslaugoms teikti numatytos programinės įrangos sąrašas.
2) Pateikiamos turimos programinės įrangos licencijų arba nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. 1) Pažyma, kurioje turi būti pateikiamas matavimo priemonių sąrašas, nurodant prietaiso gamintoją, modelį bei prietaisų naudojimo pagrindą (nuosavybė, nuoma, panauda ar kt.)
2) Elektroninio (-ių) tacheometro (-ų) kalibravimo liudijimas (-ai).
3)Jei tiekėjas techninės įrangos nėra įsigijęs nuosavybės pagrindu, privalo pateikti nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijas.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, turi būti tinkamai įvykdęs ne mažiau kaip vieną, bet ne daugiau kaip 6 (šešias) specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentų (žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) ir/ar žemės valdos projektų (žemės konsolidacijos, žemės reformos žemėtvarkos, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų) sutartis, kurių bendra vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės su PVM, nurodytos Pirkimo sąlygų 1 priedo 1 lentelės eilutėje „Visa Pirkimo objekto dalies kaina, EUR su PVM“.
2. Kiekvienai Pirkimo objekto daliai atskirai Tiekėjas turi pasiūlyti atsakingus kvalifikuotus specialistus:
2.1. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti žemės konsolidacijos projektus, kuris per paskutinius 5 metus turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės konsolidacijos projektų rengimo etape
2.2. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, kuris yra parengęs ne mažiau kaip 3 (tris) projektus per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą
2.3. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, kuris yra parengęs ne mažiau kaip 2 (du) projektus per ŽPDRIS
2.4. Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) specialistą, turintį teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, kuris per pastaruosius 2 (dvejus) metus yra parengęs ne mažiau kaip 24 žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo bylas, kurioms Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio vadovas priėmė sprendimus patvirtinti nustatytus kadastro duomenis ir/arba jos buvo suderintos valstybės įmonės Registrų centro
2.5. Tiekėjas turi turėti bent 1 specialistą, turintį galiojantį nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti nekilnojamojo turto vertinimą, kuris per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos yra atlikęs ne mažiau kaip 3 nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų) vertinimą ir parengęs turto vertinimo ataskaitas
3. Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti licencijuotą programinę įrangą, būtiną paslaugoms suteikti: GeoMap, ArcGIS ar kitą lygiavertę programinę įrangą, ne mažiau 2 (dviejų) licencijuotų darbo vietų.
4. Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti technines galimybes ir įrangą paslaugoms atlikti. Minimalus būtinų techninių priemonių ir įrenginių skaičius:
— turėti bent 1 (vieną) globalinės navigacijos palydovinės sistemos (GNSS) prietaisą.
— bent vieną elektroninį tacheometrą.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.3.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 28.6.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 28.3.2017 - 10:45

Place:

Konstitucijos pr. 23 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, Lietuva, 403 kabinetas.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information
Taip pat pirkimas susijęs su žemės konsolidacijos projektais Nr. 17KO-KE-15-1-07990-PR001; Nr. 17KO-KE-15-1-07997-PR001; Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001; Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001; Nr. 17KO-KE-15-1-08018-PR001; Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001; Nr. 17KO-KE-15-1-07998-PR001.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15.2.2017