Supplies - 623965-2020

Submission deadline has been amended by:  5671-2021
23/12/2020    S250

Poland-Gdynia: Anaesthesia devices

2020/S 250-623965

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
National registration number: KRS 0000492201
Postal address: ul. Powstania Styczniowego 1
Town: Gdynia
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Postal code: 81-519
Country: Poland
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telephone: +48 587260467
Fax: +48 587260338
Internet address(es):
Main address: www.szpitalepomorskie.eu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Prawa Handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup aparatów do znieczulania, aparatu RTG, EKG, defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej oraz innych urządzeń na Blok Operacyjny i OAiT w lokalizacji w Gdyni

Reference number: D25M/251/N/44-79rj/20
II.1.2)Main CPV code
33172100 Anaesthesia devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest, zakup sprzętu i wyposażenia medycznego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SIWZ, w 8 zadaniach, obejmującego zakup m.in. aparatu RTG, EKG, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, materacy oraz łóżek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 4 do SIWZ. Dostawa wyposażenia medycznego nastąpi na Blok Operacyjny i OAiT w lokalizacji szpitala św. Wincentego a'Paulo w Gdyni.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 - Aparat do znieczuleń - 2 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 1 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 1 - 8 832,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 - Ssak elektryczny - 4 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 2 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 2 - 626,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3- Aparat RTG - 2 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 3 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 3 - 14 720,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 - Defibrylator z wyposażeniem - 5 szt., automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 2 szt., aparat EKG - 5szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
33182200 Cardiac stimulation devices
33121500 Electrocardiogram
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 4 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 4 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 4 - 5 336,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 - Wideobronchofiberoskop z monitorem - 1 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 5 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 5 - 1 748,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 - Materace do ogrzewania pacjenta - 10 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33186200 Blood and fluid warming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 6 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 6 - 552,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 7 - Ogrzewacze płynów infuzyjnych - 12 szt., urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - 10 szt.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33186200 Blood and fluid warming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych.

Dodatkowy kod CPV 39715200-9

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 7 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 7 - 3 349,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 10 - Łóżka - 10 szt., materace przeciwodleżynowe - 10 szt.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
Main site or place of performance:

Blok Operacyjny i OAiT w Szpitalu Św. Wincentego a'Paulo w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 8 określa załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie parametrów wymaganych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt jest współfinansowany w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Numer umowy dofinansowania: RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3.8.2017.

II.2.14)Additional information

Kryteria oceny ofert w zadaniu nr 8 - cena 80 %, gwarancja - 20 %

Wadium dla zadania nr 8 - 2 392,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy

Termin dostawy wyposażenia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 15 kwietnia 2021 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 43 ust. 2b) pkt 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albowiem zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W związku z krótkim terminem rozliczenia środków publicznych podjęto decyzję o przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania w procedurze przyspieszonej. Zakres wskazanej umowy o dofinansowanie został rozszerzony a termin rozliczenia nastąpić ma do końca kwietnia 2021 r. Z uwagi na specyfikę aparatury stanowiącej przedmiot zamówienia oraz termin oczekiwania na dostawę, termin na przeprowadzenie procedury przetargowej, przeprowadzenie tej procedury w ustawowym terminie niesie ryzyko utraty dotacji.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2021
Local time: 09:30
Place:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pok. 218

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie), tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć wypełniony druk jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - wg wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019, poz. 1170 z późn. zm.).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/12/2020