Árubeszerzések - 624138-2020

23/12/2020    S250

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2020/S 250-624138

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72026553
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.volan-buszpark.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új, 3 tg. csuklós (M3/II. oszt.) buszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000361752020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése

Mennyiség: 120 db

Opció: 12 db

M3 osztályú autóbuszok alatt Ajánlatkérő a 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján több mint 5t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat és trolibuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/II) a 2001/85/EK I. sz. mellékletében rögzítettek szerint „II. osztály”: a főként ülő utasok szállítására kialakított gépjárművek, amelyeken álló utasok is szállíthatók a közlekedőfolyosón, illetve egy akkora területen, amely nem haladja meg a két dupla ülés által elfoglalt helyet.

Folytatás: "II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:" pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 13 464 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, a nyertes ajánlattevő telephelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése

A beszerzendő autóbuszok száma: 120 db

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban rögzített paraméterek szerint oktatás biztosítása az autóbuszvezetők és Ajánlatkérő javító karbantartó személyzete részére.

Opció:

A beszerzendő autóbuszok száma: 12 db Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni.

"II.1.4) Rövid meghatározás:" pont folytatása: Az alacsonypadló definíciója: Belépő felület lépcső nélküli, összefüggő felületet képezzen a járó-padlószinttel minden utas ajtónál (az ajtók között teljesen alacsonypadlós kivitel). A belépő magasság legfeljebb 380 mm. Eltérés csak a hajtott tengely környezetében, a tengely középvonalától előre és hátra 1 200 mm távolságig, a csuklószerkezet középvonalától előre és hátra 2 000 mm távolságig megengedett. A tetőváz talajtól mért magassága a jármű minden pontján azonos legyen, ide nem értve a jármű üzemeltetésével kapcsolatosan esetlegesen felszerelt külső szerelvényeket.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1. 10 éves szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció:

A beszerzendő autóbuszok száma: 12 db

Az opcionálisan beszerzendő autóbuszok esetében ajánlatkérő szerződéskötéskor nyilatkozik arról, hogy opciót le kívánja-e hívni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Buszok szállítási határideje: Az autóbuszok szállításának véghatárideje (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést), a szerződéskötéstől számított maximum 365 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 094-224055
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új, 3 tg. csuklós (M3/II. oszt.) buszok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70263453
Postai cím: Csonka János utca 2.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Fax: +36 24520301
Internetcím: http://www.man.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12 988 800 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 464 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A flottakezelő és információs rendszerek szállítása, integrálása és az autóbuszok forgalomba helyezése előtti műszaki

Vizsgáztatása, autóbuszok gyártása, vevőszolgálati (After Sales) támogatás nyújtása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

"V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)" pont kiegészítése: A szerződés összértéke 120 db (alapmennyiség) + 12 db (opciós mennyiség) = 13 464 000 000,-Ft (az autóbuszok nettó beszerzési értéke).

Nyertes ajánlattevő: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Csonka János utca 2.; 12003653-2-44)

További ajánlattevők: EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft., (1133 Budapest, Kárpát Utca 21.; 12938713-2-41) és INTER TRACTION ELECTRICS Kft (1045 Budapest Istvántelki Utca 8.; 13166818-2-41) közös ajánlattevők

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (34854 İstanbul Maltepe Aydinevler Mahallesi Saygı Caddesi No:58, 6490018272)

GOLDI MOBILITY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2300 Ráckeve, Szent János Tér 3.; 10433418-2-13) és Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd. (Kína 361015 Xiamen, Huli Street 69., 91350200612012520X) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/12/2020