A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 6243-2017

07/01/2017    S5

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése

2017/S 005-006243

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 143685600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére.

Hivatkozási szám: PST: K471.06
II.1.2)Fő CPV-kód
45233100 Autópálya és közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási szerződés az M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I.-II. építési szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzésére”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 72 623 344 220.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd I. építési szakasz, 28+856 – 58+821 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzése (PST: K004.33)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
45221111 Közúti híd építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

M4 gyorsforgalmi út, 28+856-58+821 km sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel.

— ~ 30 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— új nyomvonal: 28+856-41+350 km sz. (II/a. szakasz), 41+350-54+683 km sz. (II/b. szakasz) 54+683-57+820km sz. (II/c. szakasz),

— meglévő 2x1 sávos szakasz bővítése: 57+820-58+821 km sz. (II/c. szakasz,

— Csomópontok: 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 4606. j. úti, 405. sz. főúti),

— Országos közúton történő beavatkozások: 2x1 sávos főút 2 db (4. sz. főút, 405. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 5 db (4603. j. úti, 3111. j. úti, 3112. j. úti, 31112 j. úti, 4606. j. úti),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 6 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 8 db, földutak 62 db,

— Műtárgyak: 16 db (1 db meglévő felüljáró felújítása, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 3 db új felüljáró építése, 11 db új aluljáró építése),

— Üzemi Hírközlési Központ telepítése,

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, 16 db záportározó létesítésével,

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok.

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén,

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, módosítása,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával,

— a szakasz kezdőszelvénye előtti, 4. sz. főúthoz való csatlakozáshoz szükséges beavatkozások kiviteli terv szintű megtervezése,

— Tápiószentmártoni út körforgalommal történő bekötése 405 sz. főút korrekciójába, 405 sz. főút korrekciójának és csomópontjának tervezése (Albertirsai csomópont) (A távlati 405 sz. főúti megnevezés módosítása, az út mellékúttá való átminősíttetése),

— F40 jelű földút áthelyezése a 4606. j. úttal párhuzamosan,

— Sipitó Pihenőpark Pilis felőli megközelíthetőségének biztosítása F54 és F57 földútcsatlakozások áttervezetésével.

— 1 db Egyszerű pihenő (Pilisi) WC épülettel, közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, valamint a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

Kapcsolódó beruházás: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása, új vasúti vonal Köbánya-Kispest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Monor állomások között.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)a) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 19
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M4 gyorsforgalmi út M0 – Cegléd II. építési szakasz, 58+821 – 73+235 km sz. közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési és tervezési munkáinak elvégzése” (PST: K004.34)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233110 Autópálya építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
45221111 Közúti híd építése
45223710 Autópálya-pihenőhely építése
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233126 Többszintű útkereszteződés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

M4 gyorsforgalmi út, 58+821 – 73+235 km sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész:

— 2x2 sávos gyorsforgalmi út 3,75 m széles forgalmi sávokkal, 26,60 m koronaszélességgel, stabilizált üzemi sávval vt=110 km/h tervezési sebességgel

— ~ 14,4 km M4 gyorsforgalmi út építése az alábbiak szerint:

— 58+821-62+260 km sz. (III. szakasz),

— 62+260 – 73+235 km sz. (IV. szakasz),

— Csomópontok: 4 db (46124. j. úti, Üdülői úti, 3116 j.út rejtett csomópont Komplex pihenőn keresztül, 311. sz. főúti),

— 2x1 sávos főút 1 db (311. sz. főút), 2x1 sávos mellékút 2 db (46124. j. úti, 3116 j. út),

— Főpályát keresztező Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt út 1 db,

— Főpályával párhuzamos Önkormányzati utak: 2x1 sávos burkolt utak 4 db, földutak 23 db,

— Műtárgyak: 6 db (1 db meglévő felüljáró szélesítése, 1 db meglévő aluljáró felújítása, 4 db új aluljáró építése),

— Várható Közmű keresztezések:

— Hírközlő vezetékek,

— Kis-, közép és nagyfeszültségű villamosvezetékek,

— Ivóvíz-szennyvíz vezetékek,

— Szénhidrogén vezetékek,

— Egyéb érintett Közmű beavatkozások:

— Közvilágítás,

— Üzemi Hírközlés energiaellátás,

— Érintésvédelem,

— Üzemi Hírközlés,

— Növénytelepítési feladatok,

— Vízépítési feladatok, 1 db záportározó létesítésével,

— Környezetvédelmi feladatok,

— Forgalomtechnikai feladatok,

— További Vállalkozó által végzendő feladatok:

— telekalakítási eljárások teljes körű előkészítése (Földhivatali telekalakítási eljárások (összevonások) lefolytatására alkalmas dokumentáció átadása Megrendelő részére) pótkisajátítások esetén

— Csatlakozás kiépítése a meglévő közúthálózathoz,

— Ajánlati tervek és ajánlati dokumentációban részletezett módosítások átvezetése és kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése,

— Közművek engedélyeztetése (elektromos vezetékeknél EVD-vel együtt), vízjogi létesítési engedély beszerzése,

— elektromos csatlakozási pontok műszaki-gazdasági tájékoztatójának megkérése, és a csatlakozási pontok kivitelezésének elvégeztetése az Áramszolgáltatóval,

— Régészeti munkákhoz földmunka biztosítása,

— ÜHK eszközök FIR integrációja,

— A Vállalkozó által készíttetett kiviteli tervekben az alábbiak átvezetése, tervezése szükséges:

— Az ajánlati tervekben szereplő burkolt üzemi sávokat mechanikai stabilizációból álló üzemi sávokká szükséges áttervezni, a hatályos Útügyi Műszaki Előírások szerinti szükséges létesítményekkel, a jelenleg tervezett külső vízelvezető szegélyek felülvizsgálatával, szükség esetén a külső forgalmi sáv mellett kialakítva, víznyelő és keresztcsatorna alkalmazásával (1. sz. melléklet – mintakeresztszelvény).

— 1. sz. szervizút nyomvonalának módosítása Cegléd város 2015.08.10-én kelt levele alapján,

— A III. szakaszon (meglévő 4. sz. főút jobb pálya 61+255 – 62+220 km sz. között) 1 km hosszú beton felülvizsgálata, műszaki-gazdasági javaslat kidolgozása, és javasolt megoldás szerinti felújítása,

— 69+550 km sz. Cigányszéki komplex pihenőnél (meglévő benzinkút) rejtett csomópont tervezése,

— 4. sz. főút 67+229 km szelvényében meglévő útdíj fizetési kötelezettség ellenőrző berendezés eltávolításában együttműködés a NÚSZ Zrt-vel, és az kijelölt új VJT helyeken a NÚSZ Zrt. által előírt paraméterek biztosítása,

— 1 db komplex pihenőpár (Cigányszéki) WC épületekkel és közművekkel együtt tervezése a hatályos Útügyi Műszaki Előírások, szabványok és jogszabályok, illetve a Magyar Közút NZrt. által összeállított diszpozíció figyelembe vételével,

— Magyar Közút Nzrt. feltételes kezelői jóváhagyásában rögzített feladatok átvezetése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)a) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 19
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2)b) pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 103-183522
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: Belterület 3753. hrsz.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 4914
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 786 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 52 143 121 938.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Hungária Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Közlekedésépítési Kft.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831684
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21 453 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 20 480 222 282.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész:

— Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő,

— SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08).

2. rész:

— Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.; 13125811-2-44),

— SDD Konzorcium (Dömper Kft. 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2. 10229105-2-11; Subterra-Raab Kft. 9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. 24824040-2-08; Pannon-Doprastav Kft. 9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2. em. 24657998-2-08).

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

1. rész:

— Duna Aszfalt Kft. és EuroAszfalt Kft. közös ajánlattevő (Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.; 11426628-4-03; EuroAszfalt Kft. 2225 Üllő, belterület 3753. hrsz.; 13125811-2-44).

2. rész:

— Colas Út Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14904134-2-44) és Colas Hungária Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 14811573-2-44) és Colas Közlekedésépítési Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 10639968-2-43) közös ajánlattevő.

4. Az ajánlattétel óta a Colas Közlekedésépítési Kft. elnevezése 2016/11/21-i bejegyzés alapján módosult (végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-199283/27), a cég új elnevezése: Colas Közlekedésépítő Kft., amelyre tekintettel Felek már az új elnevezésen kötnek szerződést.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2017