A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 6244-2017

07/01/2017    S5

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2017/S 005-006244

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történőkiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című,KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 859 120 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45248000 Hidromechanikai szerkezetek építése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Tivadar, Kisar környezete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A vállalkozó főbb feladatai:

A beruházás a Tisza Tivadar térségi jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését irányozza elő.

A beruházás műszaki tartalma:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése.

Az árvízvédelmi töltések kiépítése töltéserősítéssel, ill. a töltés áthelyezésével, a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása a Tisza jp. töltés 52+000-54+292, ill. a Tisza bp. töltés 130+681-122+900 tkm szelvényei között.Kiépítési magasság MÁSZ+1,0 m, ahol a magassági biztonság része a koronaburkolat pályaszerkezete.

A belterületeken lévő árvízvédelmi falas szakaszokat az árvízvédelmi fal átépítésével, ill. mobil árvízvédelmi falépítésével lehet megoldani.

A fejlesztendő szakaszokat mindkét parton keresztezik az átépítendő Tivadari híd parti szakaszai, ahol a keresztezéseket a híd tervezett fejlesztéséhez illeszkedve kell kialakítani.

A Tisza bp. töltés 122+900-125+500 tkm szelvények között az árvizek jobb levezetése érdekében töltésáthelyezést kell végrehajtani.

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait, melyeket már a MÁSZ alatti árvízi helyzetben alkalmazni szükséges.

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

A térség védbiztonságának megteremtése szükségessé teszi a meglévő folyószabályozási művek rekonstrukciós munkáinak előirányzását. Az árvízvédelmi töltést veszélyesen megközelítő szakaszok stabilitásnak biztosítása érdekében a művek állapotának azonnali javítását igénylik. A fejlesztés során az alábbi kanyar, illetve partbiztosítás rekonstrukciós munkákra kerül sor:

— Tivadari partbiztosítás (705.8-707 fkm),

— Kisari partbiztosítás 705 fkm környezetében,

— Tivadari híd alatti partbiztosítás (703.8-704.85 fkm),

— Kisari középső partbiztosítás (702.4-703.8 fkm).

Feladat továbbá a rekonstrukciós tervek elkészítése, a munkák kivitelezése.

Magasépítési, rekonstrukciós munkák:

— Tivadari gátőrház korszerűsítése,

— Kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, gátőrház korszerűsítése.

Feladat a szükséges rekonstrukciós, kiviteli tervek elkészítése, az építési engedélyes tervek elkészítése,engedélyeztetések lefolytatása, a munkák kivitelezése, tervezői művezetés.

Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció mellé indikatív terveket biztosít, amelyek mennyiségi kimutatásaiban,árazatlan költségvetéseiben szereplő mennyiségi adatok csak tájékoztató jellegűnek minősülnek.

Tájékoztató a teljes mennyiségre vonatkozó adatokról:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

I. rendű árvízvédelmi töltés építés és magasítás: 636 550 m³.

Töltés korona burkolat építése: 29 085 m².

Bozót és cserje irtás: 104 280 m².

Folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója.

Partbiztosítás rekonstrukciója kőszórás beépítésével: 6 380 m³.

Partbiztosítás rekonstrukciója RENO matrac beépítésével: 6 000 m².

Árvízvédelmi vasbeton parapetfal építése: 658 fm.

Vízzáró folyamatos résfal betonozása: 592 m³.

Részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok III. és IV. kötete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Jótállás időtartama a kötelező felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva teljes hónapokban megadva, ajánlati elem minimum értéke: 24 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.1.M/2.a) pontot igazoló szakember legalább 1 db nettó 2 400 000 000 HUF értékű árvízvédelmi mű fejlesztésére és/vagy építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési munkák (érték) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2.M/2.b) pontot igazoló szakember árvízvédelmi mű fejlesztésének és/vagy építésének és/vagy rekonstrukciójának teljesítésére vonatkozó tapasztalata (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3.M/2.a) pontot igazoló szakember műszaki átadás-átvétellel lezárt I. rendű árvízvédelmi védvonalat érintő vízépítési beruházás kivitelezésének irányításában szerzett projektvezetői tapasztalata (db) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.4.M/2.c)pontot igazoló szakember árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tap / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.5.M/2.a) és b) pontjait igazoló szakemberek árvízi védekezésben szerzett tapasztalata (nap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.6.M/2.b) pontjában szereplő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonal kiviteli tervezésére vonatkozótapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.7.M/2.c) pontot igazoló szakember vizes élőhelyek(ek)et,hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.8.M/2.c) pontot igazoló szakember védett növények és/vagy állatok áttelepítésére vonatkozó sikeres megvalósításában szerzett tapasztalata (db) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 165-296662
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kerekdombdűlő 138.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 951 883 355.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 859 120 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Colas Alterra Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Adószáma: 13961149-2-44.

Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószáma: 24857538-2-44.

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Gáz u. 1.

Adószáma: 11505561-2-16.

Ajánlattevő neve: Magyar Bau Holding Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).

Adószám: 10776456-4-43.

Nyertes ajánlattevő adószáma: 22929486-2-03

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2017