Tjenesteydelser - 626013-2020

23/12/2020    S250

Danmark-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 250-626013

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva-Marie L H Rasmussen
E-mail: evlr@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til projektet The Next Level

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder - DA30
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kunstmuseet ARoS blev opført i 2004 og er siden da blevet udvidet 2 gange. Der er nu ønske om at bygge The Next Level, som er en horisontal udvidelse af ARoS og består af flere elementer: Det gigantiske værk The Dome af James Turrell samt et underjordisk udstillingsgalleri. Tilsammen 3 225 m2 plus 539 m2, hvis det såkaldte "hængsel" i form af en foyer mellem museet og The Dome også opføres.

Det samlede projekt har en estimeret anlægssum på 216 mio. DKK. Projekteringen vil starte i januar 2021, og byggeriet forventes afleveret ved udgangen af 2024.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

ARoS Kunstmuseum, Aarhus.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunstmuseet ARoS blev opført i 2004 og er siden da blevet udvidet 2 gange. Der er nu ønske om at bygge The Next Level, som er en horisontal udvidelse af ARoS og består af flere elementer: Det gigantiske værk The Dome af James Turrell samt et underjordisk udstillingsgalleri. Tilsammen 3 225 m2 plus 539 m2, hvis det såkaldte "hængsel" i form af en foyer mellem museet og The Dome også opføres.

Det samlede projekt har en estimeret anlægssum på 216 mio. DKK. Projekteringen vil starte i januar 2021, og byggeriet forventes afleveret ved udgangen af 2024.

Tilbygningen til ARoS giver samtidig mulighed for nytænkning af Musikhusparken.

The Dome vil med sin loftshøjde på 15 meter, en diameter på 40 meter, et kig til det uendelige himmelhvælv og til en inderside af rummet, der oplyses af skiftende farvet lys, byde på en international unik kunstoplevelse.

The Next Level vil blive en markant del af byrummet foran ARoS, Musikhuset Aarhus og Officersbygningen, som tilsammen vil skabe et nyt fleksibelt, grønt byrum i hjertet af Aarhus. The Dome vil grænse op til og integreres i Musikhusparken. Kunsten føres ud i byrummet og gøres i langt højere grad tilgængelig.

Byggeriet vil blive udført med fokus på miljøbelastning, indeklima og økonomisk ansvarlighed og leve op til gældende standarder.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

The Next Level er for hovedparten fondsfinansieret, og således at støttetilsagnene er betinget af, at projektet realiseres med de rådgivere (Schmidt Hammer Lassen Architects K/S som totalrådgiver og Kuben Management A/S som bygherrerådgiver) og den entreprenør, der har været involveret i udarbejdelsen af det oplæg til projekt, som har dannet grundlag for støttetilsagnene. Støttetilsagnene er desuden betinget af, at Aarhus Kommune opnår bindende tilsagn om finansiering af den resterende del af projektets totalbudget. På den baggrund har Aarhus Kommunes advokat vurderet, at Aarhus Kommune kan indgå bygherrerådgiveraftalen med Kuben Management A/S uden forudgående offentligt udbud.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kuben Management A/S
CVR-nummer: 28693036
Postadresse: Ellebjergvej 52, 2.
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Internetadresse: https://kubenman.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Da ordregiveren har fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivethar indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020