Supplies - 626551-2021

08/12/2021    S238

Danmark-København: Engangshandsker

2021/S 238-626551

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathilde Kruse
E-mail: lmk@adm.ku.dk
Telefon: +45 23840131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317123&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317123&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af laboratoriehandsker

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18424300 Engangshandsker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

En sammenslutning af univerisiteter:Aalborg Universitet (AAU)

Syddansk Universitet (SDU)

Fødevarestyrelsen (FVST)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Københavns Universitet (KU)

ønsker i fællesskab at udbyde en rammeaftale til indkøb af laboratoriehandsker. Der ønskes to leverandører på aftalen. Der lægges vægt på at tilbyde institutionerne på aftalen en række handsketyper, svarende til dem de allerede køber, for dermed at skabe tryghed ift. arbejdsmiljøet og forsyningssikkerheden. Der ønskes at udbyde et forholdsvist smalt sortiment med henblik på at få konkurrencedygtige priser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18424300 Engangshandsker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

En sammenslutning af univerisiteter:Aalborg Universitet (AAU)

Syddansk Universitet (SDU)

Fødevarestyrelsen (FVST)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Københavns Universitet (KU)

ønsker i fællesskab at udbyde en rammeaftale til indkøb af laboratoriehandsker. Der ønskes to leverandører på aftalen. Der lægges vægt på at tilbyde institutionerne på aftalen en række handsketyper, svarende til dem de allerede køber, for dermed at skabe tryghed ift. arbejdsmiljøet og forsyningssikkerheden. Der ønskes at udbyde et forholdsvist smalt sortiment med henblik på at få konkurrencedygtige priser.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ibrugtagning af handsken / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Kemikalietests / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange 12 måneders forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 25,6 mio DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/06/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

4 år

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2021