Supplies - 626617-2021

Submission deadline has been amended by:  666915-2021
08/12/2021    S238

Bulgaria-Plovdiv: Diagnostic agents

2021/S 238-626617

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMPLEKSEN ONKOLOGIChEN TsENTaR - PLOVDIV EOOD
National registration number: 000463379
Postal address: VASIL APRILOV No. 15A
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Ekaterina Dimitrova Mancheva
E-mail: e.mancheva@gmail.com
Telephone: +359 32641536
Internet address(es):
Main address: https://onkoplov.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18411
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 424 443.75 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 1: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 152 838.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 2: „Доставка на реактиви и консумативи за електролитен анализатор модел COMBI LINE ”ESCHWEILER

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 467.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция №3 :Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър ”Thrombolyser Compact X”Behnk Elektronik

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 697.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 4: Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор DH-76 5diff. Производител Dymind Biotech

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 59 280.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 5: Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 792.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Обособена позиция № 6: Доставка на лабораторни изделия за клинична лаборатория

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 368.25 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен па реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца. Реализирането на тази възможност настъпва автоматично при изтичането на срока на договора и останалите гореописаните условия и не е необходимо да се сключва писмен анекс за целта.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/01/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/12/2021