Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 626962-2020

24/12/2020    S251

Nederländerna-Amsterdam: Tillhandahållande av konsultation och rådgivning avseende annan egendom än bostadsfastigheter, fastighetsrelaterad kundrepresentation och stöd, samt tillhörande tjänster för EMA-byggnaden belägen på 30 Churchill Place, London, FÖRENADE KUNGARIKET

2020/S 251-626962

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederländerna
E-post: EMA.2020.42.DED@ema.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7570
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7570
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av konsultation och rådgivning avseende annan egendom än bostadsfastigheter, fastighetsrelaterad kundrepresentation och stöd, samt tillhörande tjänster för EMA-byggnaden belägen på 30 Churchill Place, London, FÖRENADE KUNGARIKET

Referensnummer: EMA/2020/42/DED
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71315200 Byggkonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av konsultation och rådgivning avseende annan egendom än bostadsfastigheter, fastighetsrelaterad kundrepresentation och stöd, samt tillhörande tjänster för EMA-byggnaden belägen på 30 Churchill Place, London, FÖRENADE KUNGARIKET.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 GBP
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: UKI4 Inner London – East
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av fastighetstjänster avseende fastigheter som inte är bostäder i Canary Wharf:

– andrahandsuthyrning

– hyresgranskningar mellan hyresvärd/hyrestagare/andrahandshyrestagare

– frågor som rör företagstaxa

– specialistrådgivning i frågor som rör allmän egendom

– fastighetstjänster i samband med bortskaffande av befintliga lokaler

– tillhandahållande av fastighetsrådgivning, forskning och marknadsföring med anknytning till alla aspekter av hyreskontraktet

– Fastighetsrådgivning i frågor som rör andrahandsuthyrning

– Kundrepresentation, stöd och rådgivning i fastighetsrelaterade frågor

– rådgivning och stöd avseende fastighetsrelaterade frågor, byggnadsförbättringar och inredningsprojekt

– fungera som förbindelselänk mellan byrån och andrahandshyrestagaren

– tillhandahållande av rådgivning avseende fastigheter som inte är bostäder, med anknytning till befintliga hyresavtal

– utarbetande, tillhandahållande och representation inför myndigheter med avseende på ovannämnda områden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 GBP
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att tecknas för en inledande period på 12 månader med möjlighet till 3 förlängningar på 1 år vardera (den längsta löptiden för kontraktet är 4 år).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/01/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/01/2021
Lokal tid: 14:00
Plats:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: Domenico Scarlattilaan 6
Ort: Amsterdam
Postnummer: 1083 HS
Land: Nederländerna
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 887816000
Internetadress: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/12/2020