Tjenesteydelser - 626963-2020

24/12/2020    S251

Malta-Valletta: Levering af lokaler, tjenesteydelser og leverancer i forbindelse med en støttefacilitet til genbosætning i Istanbul, Tyrkiet (RSF, Resettlement Support Facility)

2020/S 251-626963

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Asylstøttekontor
Postadresse: Winemakers Wharf, Grand Harbour
By: Valletta
NUTS-kode: MT0 MALTA
Postnummer: MRS 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.easo.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7611
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Asyl

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af lokaler, tjenesteydelser og leverancer i forbindelse med en støttefacilitet til genbosætning i Istanbul, Tyrkiet (RSF, Resettlement Support Facility)

Sagsnr.: EASO/2020/830
II.1.2)Hoved-CPV-kode
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Agenturet iværksætter en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en udvalgt kontrahent om levering af lokaler, tjenesteydelser og varer med relation til driften af en støttefacilitet til genbosætning i Istanbul-området, Tyrkiet. Se desuden punkt 1.7 i udbudsspecifikationerne (del 1) »Kontraktens omfang og værdi: hvor meget planlægger vi at købe?« (Se internetadressen anført i punkt I.3)).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79500000 Kontorstøttearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: TR TÜRKİYE
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler i Istanbul-området, ethvert sted uden for kontrahentens lokaler i Istanbul-hovedstadsområdet, andre steder uden for Istanbul i Tyrkiet til eksterne etableringstjenester.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

EASO agter at indgå kontrakt med en part med dokumenteret operationel erfaring, der arbejder med flygtninge i Tyrkiet, og som skal levere forskellige typer tjenesteydelser og varer i forbindelse med genbosætningsaktiviteter. På baggrund af ovenstående forventes den valgte kontrahent at levere følgende:

1) Lokaler og kontorlokaler

2) Administrative, tekniske og driftsmæssige støttetjenester til faciliteten for genbosætning

3) Logistisk støtte til udvælgelsesmissioner i EU-medlemsstater

4) Logistisk støtte til orienteringsmissioner i EU-medlemsstater før afgang

5) Logistisk støtte til medicinsk screening/vurdering

6) Støttetjenester i forbindelse med operationelle aktiviteter knyttet til faciliteten for genbosætning.

Se desuden punkt 1.7 i udbudsspecifikationerne (del 1) »Kontraktens omfang og værdi: hvor meget planlægger vi at købe?« (Se internetadressen anført i punkt I.3)).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/02/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/02/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

EASO's lokaler, Malta.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren oplyse det fulde navn, fødselsdato, nationalitet og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst to arbejdsdage i forvejen til: contracts@easo.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020