A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 628833-2021

09/12/2021    S239

Luxemburg-Luxembourg: Keretszerződés az információs rendszerek területén az Európai Ügyészség (EPPO) számára nyújtandó szolgáltatások biztosítására

2021/S 239-628833

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Ügyészség (EPPO)
Postai cím: 11, avenue John F. Kennedy
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-1855
Ország: Luxemburg
E-mail: EPPO-Procurement@eppo.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://eppo.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9684
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9684
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés az információs rendszerek területén az Európai Ügyészség (EPPO) számára nyújtandó szolgáltatások biztosítására

Hivatkozási szám: EPPO/2021/88
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgya külső IT-szolgáltatóknak az EPPO számára történő idő- és eszközalapú biztosítására irányuló keretszerződés megkötése a verseny ismételt meghirdetésével.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
A teljesítés fő helyszíne:

Luxembourg.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás nyílt pályázati felhívás, amelynek célja szolgáltatási keretszerződés megkötése négy különböző szolgáltatóval, a verseny ismételt meghirdetésével.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződések kezdeti időtartama 24 hónap. A keretszerződések két alkalommal, alkalmanként 12 hónapra megújíthatók.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A költségvetési rendelet I. mellékletében szereplő közös rendelkezések 11.1. pontja (e) bekezdése és 11.4. pontja értelmében az EPPO fenntartja annak lehetőségét, hogy az eredeti szerződés aláírásától számított három éven belül a jelen ajánlati felhívás eredményeként kiválasztott nyertes ajánlattevővel tárgyalásos eljárást indítson hasonló szolgáltatások megismétléséből álló új szolgáltatásokra vonatkozóan.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az EU költségvetési rendeletének I. melléklete 20.6. pontja szerint a gazdasági szereplők esetében nem állhat fenn összeférhetetlenség, ami a szerződést végrehajtását kedvezőtlenül befolyásolná.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 4
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/01/2022
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2022
Helyi idő: 14:00
Hely:

A nyilvános tenderbontás az EPPO helyiségeiben kerül sor: 11, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBURG. A nyilvános tenderbontás a Covid19 korlátozások miatt változhat.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a felhatalmazott személyekkel és tenderbontási eljárással kapcsolatban: a tenderbontáson minden ajánlattevő legfeljebb két képviselője lehet jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Tájékoztatjuk a közbeszerzési eljárásban részt vevő pályázókat és az egyéb résztvevőket, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében személyes adataikat átadhatják a belső auditszolgálatoknak, az Európai Számvevőszéknek, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló testületnek vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), valamint az uniós szervek, az Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségek engedélyezésre jogosult tisztviselőinek. Az ajánlatkérő és az OLAF ellenőrizheti a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés végrehajtását, illetve kérheti annak auditját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételeit az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérőnek jelezheti. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított két éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását. Jogorvoslati kérelem az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő két hónapon belül nyújtható be a VI.4.1) pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Ügyészség
Postai cím: 11, avenue John F. Kennedy
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-1855
Ország: Luxemburg
E-mail: EPPO-PROCUREMENT@EPPO.EUROPA.EU
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/12/2021