darbai - 62916-2020

07/02/2020    S27

Lenkija-Elbląg: Jėgainių ir katilinių statybos darbai

2020/S 027-062916

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 248-616320)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
Adresas: ul. Elektryczna 20A
Miestas: Elbląg
NUTS kodas: PL621 Elbląski
Pašto kodas: 82-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Kamila Czechorowska
El. paštas: kamila.czechorowska@energa.pl
Telefonas: +48 785860861
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.energa-kogeneracja.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu 3 kotłów gazowych wodnych każdy o mocy ok. 38 MWt oraz 1 kotła parowego gazowego o wydajności 19 t/h

Nuorodos numeris: ZP/EKO/133/2019/AK
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45251000 Jėgainių ir katilinių statybos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 248-616320

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej lub gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XII SIWZ. Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, zostanie wezwany do złożenia, w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach i w zakresie wskazanym w rozdziale XII SIWZ.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 13/02/2020
Vietos laikas: 13:00
Turi būti:
Data: 09/03/2020
Vietos laikas: 13:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 13/02/2020
Vietos laikas: 13:05
Turi būti:
Data: 09/03/2020
Vietos laikas: 13:05
VII.2)Kita papildoma informacija:

Miejsce otwarcia ofert:

Energa Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, POLSKA, w sali konferencyjnej przy Kancelarii EKO.