Radovi - 629535-2021

10/12/2021    S240

Hrvatska-Split: Radovi na podizanju zgrada

2021/S 240-629535

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 204-531976)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Nacionalni registracijski broj: 28557793778
Poštanska adresa: A.G.MATOŠA
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tus-st.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova u sklopu projekta Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Referentni broj: 47/N3-ERDF
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000 Radovi na podizanju zgrada - IA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je projektiranje i izvedba radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji Regionalnog centra kompetentnosti U Splitu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/12/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 204-531976

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/12/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: