Supplies - 630020-2021

10/12/2021    S240

Netherlands-Rotterdam: Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs

2021/S 240-630020

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: S.N. de Roo
E-mail: sn.deroo@Rotterdam.nl
Telephone: +31 651566572
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171285
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171285
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbesteding Gereedschappen

Reference number: 9-L-03587-21
II.1.2)Main CPV code
44500000 Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De Opdracht heeft samengevat betrekking op het contracteren van één Opdrachtnemer die binnen een raamovereenkomst op afroep en naar behoefte diverse gereedschappen aan de Gemeente kan leveren, waarbij de nadere opdracht verstrekt wordt door middel van een opdracht via de punch-out catalogus.

Onder de Opdracht vallen (niet-limitatief) de volgende categorieën elektrische en niet elektrische gereedschappen:

• Verspanende gereedschappen, zaag- en afkortgereedschappen;

• Installatie gereedschappen;

• Handgereedschappen;

• Hijs- en Hefmaterialen;

• Straatmakers gereedschap;

• Niet elektrische tuingereedschappen;

• Meet- en aftekengereedschappen;

• Schuur en slijpmiddelen;

• Onderhoud en verbruiksartikelen;

• Schildersmaterialen;

• Opbergmaterialen;

• Bouwplaats- en klimmaterialen;

• Elektrische handgereedschappen en toebehoren;

• Hangsloten (niet gecertificeerd).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44100000 Construction materials and associated items
44510000 Tools
44511000 Hand tools
44512000 Miscellaneous hand tools
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Gemeente Rotterdam

II.2.4)Description of the procurement:

De Opdracht heeft samengevat betrekking op het contracteren van één Opdrachtnemer die binnen een raamovereenkomst op afroep en naar behoefte diverse gereedschappen aan de Gemeente kan leveren, waarbij de nadere opdracht verstrekt wordt door middel van een opdracht via de punch-out catalogus.

Onder de Opdracht vallen (niet-limitatief) de volgende categorieën elektrische en niet elektrische gereedschappen:

• Verspanende gereedschappen, zaag- en afkortgereedschappen;

• Installatie gereedschappen;

• Handgereedschappen;

• Hijs- en Hefmaterialen;

• Straatmakers gereedschap;

• Niet elektrische tuingereedschappen;

• Meet- en aftekengereedschappen;

• Schuur en slijpmiddelen;

• Onderhoud en verbruiksartikelen;

• Schildersmaterialen;

• Opbergmaterialen;

• Bouwplaats- en klimmaterialen;

• Elektrische handgereedschappen en toebehoren;

• Hangsloten (niet gecertificeerd).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vragen kunnen gesteld worden via de inlichtingenrondes.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uittreksel uit het Handelsregister

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De Inschrijver moet voldoende verzekerd zijn voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s die verband houden met de uitvoering van de Raamovereenkomst. De Inschrijver moet deze verzekering uiterlijk op het moment van gunning van de Raamovereenkomst hebben afgesloten. De verzekering moet dekking bieden van minimaal EUR 300.000 per aanspraak tot ten minste EUR 1.000.000 per verzekeringsjaar. Als de Inschrijver derden inzet bij de uitvoering van de Raamovereenkomst, moet de verzekering ook schade dekken die deze ingeschakelde derde veroorzaakt door handelingen of nalatigheden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De Gemeente heeft voor wat betreft de technische geschiktheid voor het leveren van gereedschappen de navolgende kerncompetenties vastgesteld:

1. Ervaring met het leveren van een uitgebreid assortiment elektrische en niet-elektrische gereedschappen.

2. Inschrijver heeft eerder succesvol een koppeling van een punch-out catalogus met het bestel- en facturatiesysteem (Oracle EBS of vergelijkbaar) van een Opdrachtgever tot stand gebracht.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

N.v.t.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/01/2022
Local time: 12:01
Place:

Rotterdam

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Nadere inlichtingen via de inlichtingenrondes

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Town: Rotterdam
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2021