29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 630054-2020

24/12/2020    S251

Niemcy-Darmstadt: Motopompy

2020/S 251-630054

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 240-592741)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die Gemeinde Otzberg
Adres pocztowy: Jägertorstraße 207
Miejscowość: Darmstadt
Kod NUTS: DE716 Darmstadt-Dieburg
Kod pocztowy: 64289
Państwo: Niemcy
Osoba do kontaktów: Zentrale Auftragsvergabestelle
E-mail: zavs@ladadi.de
Tel.: +49 61518812618
Faks: +49 61518812484
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ladadi.de
Adres profilu nabywcy: www.subreport-elvis.de

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Lieferung eines Staffel-Löschfahrzeuges (StLF20)

Numer referencyjny: StLF20 FF Hering
II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lieferung eines Staffel-Löschfahrzeuges StLF 20, bestehend aus einem Allrad-Fahrgestell sowie eines feuerwehrtechnischen Aufbaus StLF 20.

Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.

Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E24242697 zur Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.de

Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 240-592741

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Zamiast:
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:20
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Zamiast:
Data: 18/01/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/02/2021
Czas lokalny: 10:20
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Bindefrist des Angebots
Zamiast:
Data: 01/04/2021
Powinno być:
Data: 16/04/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: