Tjenesteydelser - 630431-2020

24/12/2020    S251

Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 251-630431

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tonny Andreasen
E-mail: ta@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Service A/S
CVR-nummer: 33164610
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Dodensig
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energi Holding A/S
CVR-nummer: 37189170
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energicenter A/S
CVR-nummer: 25453638
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37189294
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Varme A/S
CVR-nummer: 37271616
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Bygas A/S
CVR-nummer: 38255479
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Decentrale Værker A/S
CVR-nummer: 37271632
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Fjernkøling A/S
CVR-nummer: 37862940
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand Holding A/S
CVR-nummer: 32651747
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand Entreprise
CVR-nummer: 32651771
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan
E-mail: Dan.dodensig@aalborgforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/868
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/868
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedr. en servicebureau løsning til bruger- og adgangsstyring i Aalborg Kommune

Sagsnr.: 2020-084283
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører en kontrakt med levering af en servicebureauløsning til bruger- og adgangsstyring i Aalborg Kommune.

Begrebet ordregiver vil blive brugt som en fællesbetegnelse for Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning, hvor der gælder ens forhold for begge.

Begge vil blive kontraktpart på kontrakten, og kontrakten underskrives således af begge. Aalborg Forsynings selskaber, herunder Aalborg Service A/S, Aalborg Energi Holding A/S og Aalborg Vand Holding A/S kommer også til at underskrive kontrakten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt vedrører levering af en standard servicebureauløsning til bruger- og adgangsstyring samt understøttelse af databeskyttelsesforordningens krav om autorisationskontrol og ledelsestilsyn.

Aalborg Kommune har følgende målsætninger for bruger- og adgangsstyringen, som den nye løsning skal understøtte:

- Besparelser og effektivisering ved administrationen af ansættelser, ændring og fratrædelse af medarbejdere og tildeling af IT-rettigheder til disse bl.a. ved sammenkoblingen af ansættelsesprocessen og brugeroprettelsesprocessen.

- Øget sikkerhed og compliance med databeskytttelsesforordningen.

- Undgå nye omkostninger ved at løsningen effektiviserer og forenkler ledelsestilsynet og autorisationskontrollen.

Kontrakten skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, anvendelse og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af løsningen; samt konvertering af integrationer mellem den nuværende løsning til brugeradministration og fagsystemerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 3 x 24 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil ordregiver udvælge fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end fire (4), vil ordregiver vurdere om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og hvis dette er tilfældet, vil disse opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af egnede ansøgere vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer vedrørende levering af en løsning til bruger- og adgangsstyring, der er baseret på det standardprodukt, som ansøger vil tilbyde i forbindelse med nærværende udbud.

Vurderingen sker på baggrund af ansøgernes referencer, jf. pkt. 4.1, del IV, pkt. C – Teknisk og faglig formåen.

Ved vurderingen af relevante referencer vil der blive lagt vægt på, om referencerne omhandler en lignende levering, som den ovenfor beskrevne. Følgende forhold vægtes positivt:

- Referencer fra danske kommuner samt kommunes størrelse

- Antallet af referencer og størrelsen på referencen.

I forbindelse med vurderingen vil referencer vurderes, så en reference fra danske kommuner vurderes mere positivt end en reference fra danske offentlige myndigheder. Ligeledes vil få (eller én) reference(r) fra en større(r) kommune(r), vurderes mere positivt end flere referencer (f.eks. 5), fra mindre kommuner.

En større kommune defineres som kommuner med mere end 50 000 indbyggere

I forhold til en større reference til en offentlig myndighed, vil den pågældende reference vægte højere end en reference til en mindre kommune.

En større reference på en offentlig myndighed defineres som en reference, der indeholder 5 000 brugere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand for udbuddet:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. § 137, stk. 1, nr. 1

- Forhold vedr. konkurs, insolvens og lign, jf. § 137, stk. 1, nr. 2

- Forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. § 137, stk. 1, nr. 3

- Ophævelse eller lign. af tidligere offentlig kontrakt, jf. § 137, stk. 1, nr. 5.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse økonomiske nøgletal i form af soliditetsgrad og omsætning for seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

M- inimum have en omsætning på 2 mio. DKK for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise mindst én (1) og maksimalt fem (5) referencer, hvor installation af en lignende løsning til bruger- og adgangsstyring, er i drift i en offentlig dansk institution/myndighed.

Lignende løsning til bruger- og adgangsstyring defineres som en løsning, der er baseret på det standardprodukt, som ansøger vil tilbyde i forbindelse med nærværende udbud.

Referencen skal anføres med:

- myndighedens navn.

- kontraktperiode, herunder hvor længe referenceløsningen har været i drift.

- angivelse af kontaktperson for den pågældende myndighed med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud har tidligere været offentliggjort via udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 170-412018, men udbuddet blev annulleret via udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 224-551074 grundet manglende konkurrence.

Nærværende udbud er således et genudbud af samme ydelse, men med ændrede krav til bl.a. teknisk egnethed i forhold til mindstekrav til referencelisten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2020