Paslaugos - 63089-2020

07/02/2020    S27

Lietuva-Vilnius: Finansinio lizingo paslaugos

2020/S 027-063089

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Nacionalinis registracijos Nr.: 302683277
Adresas: Žolyno g. 15
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-10209
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
El. paštas: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.6)Pagrindinė veikla
Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Finansinio lizingo paslaugos pirkimas

Nuorodos numeris: 459765
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66114000 Finansinio lizingo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga. Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (toliau – autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Lizingo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatyto autobuso trišalio perdavimo–priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, perkantysis subjektas ir lizingo davėjas, pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinio pristatyto autobuso trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 proc. pradinės autobusų kainos be PVM, t. y. 12 451 650,00 EUR. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
66114000 Finansinio lizingo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga (toliau – lizingas, paslauga). Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (transporto priemonių kodas M3CG) (toliau – transporto priemonės, autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos paslaugos savybės, autobusų tiekėjas, įsigyjamų autobusų kiekis, autobusų pristatymo terminai ir sąlygos, visų autobusų kaina, finansuojama suma, lizingo laikotarpis ir kiti lizingo reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Finansinio lizingo paslaugos techninė specifikacija“. Lizingo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatytos transporto priemonės trišalio perdavimo–priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, perkantysis subjektas ir lizingo davėjas (toliau – trišalis aktas), pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinės pristatytos transporto priemonės trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 (aštuoniasdešimt penki) proc. pradinės transporto priemonių kainos be PVM, t. y. transporto priemonių kainos ir pradinės įmokos skirtumas, kuris yra 12 451 650,00 EUR (dvylika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct). Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 216-531377
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Finansinio lizingo paslaugos pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
31/01/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: UAB „Swedbank Lizingas“
Nacionalinis registracijos Nr.: 111568069
Adresas: Konstitucijos pr. 20A
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-09321
Šalis: Lietuva
El. paštas: info@swedbank.lt
Interneto adresas: https://www.swedbank.lt/about/subsidiaries/subsidiaries/swedbankLizingas?language=LIT
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 13 402 126.50 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/02/2020