Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 631234-2022

14/11/2022    S219

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 219-631234

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejl: Macs/Fatér

Hivatkozási szám: EKR000373342022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

„Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása, MACS terminál kiegészítő munkái”

2. rész:

„Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósítása, Debrecen „FATÉR” kisállomás”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 886 652 033.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejl: Macs

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111200 Terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45247270 Víztároló építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Balmazújváros vasúti vonalszakasz, MACS ipari park

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Macs Ipari Park Terminál területén további szolgáltatási színvonalat, működési hatékonyságot növelő beruházások megvalósítása (pl.: kamerás biztonsági rendszer, irodaépület, beléptető rendszer, tűzivíztározó)”

Nyertes ajánlattevő feladata Macs Ipari Park Terminál területén további szolgáltatási színvonalat, működési hatékonyságot növelő beruházások megvalósítása keretében kamerás biztonsági rendszer telepítése, egy új irodaépület létesítése, beléptető rendszer kiépítése, illetve a korábbi ütemben megépült tűzivíztározó végleges földmunkáinak kivitelezése és a tározómedence burkolása, annak minden tartozékával együtt.

Főbb mennyiségek:

- Macs Ipari Park Terminál területén további szolgáltatási színvonalat, működési hatékonyságot növelő beruházások megvalósítása (pl.: kamerás biztonsági rendszer, irodaépület, beléptető rendszer, tűzivíztározó).

- Egy cca.: nettó 759 m2 (cca.: bruttó 933 m2) alapterületű üzemi/iroda épület (földszint+1 emelet) létesítése.

- Az irodaépület belső területeinek és külső területek, parkolók megfigyelésére biztonsági rendszer, egy „rendszám” alapú beléptetőrendszer kiépítése az érkező közúti járművek részére.

- A korábbi ütemben megépült tűzivíztározó durvaföldmunkáját követően finom földmunkák kialakítása és a tározómedence burkolása annak minden tartozékával együtt.

- Rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervet nyertes ajánlattevőnek felül kell vizsgálnia az alkalmazni kívánt technológia szerint, szükség esetén át kell terveznie, jóváhagyásokat és engedélyeket meg kell szereznie. A kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

- Nyertes ajánlattevő feladata és kötelessége az együttműködés „Debrecen-Füzesabony vasútvonal korsz, I. és a folyamatban lévő II.ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás Vállalkozójával, különös tekintettel a műszaki megvalósítás és munkavégzés feltételeire.

PST kód: PST: V108.04.77

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-2. részszempont: egyenes arányosítás.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejl: Fatér

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213321 Vasútállomás építése
45221113 Gyalogoshíd építése
45221115 Acélhídépítés
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen - Balmazújváros vasúti vonalszakasz, Debrecen

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Debrecen állomás ún. „Külső Fatér” területén egy kisállomás/vágánycsoport létesítése, valamint az OVP részét képző 108-as vonal kétvágányú szakaszának folytatása a kezdőpont felé”

Nyertes ajánlattevő feladata Debrecen állomás ún. „Külső Fatér” területén egy kisállomás/vágánycsoport létesítése a szükséges vágányépítési, 25 kV 50 Hz rendszerű felsővezetéki és biztosítóberendezési munkákkal együtt, egy új üzemi épület létesítése, meglévő acél fűtőházi üzemi gyalogos felüljáró szerkezetének szükséges mértékben történő átépítése, valamint a 108-as vonal kétvágányú szakaszának folytatása a kezdőpont felé.

Főbb mennyiségek:

- Debrecen állomás ún. „Külső Fatér” területén egy kisállomás/vágánycsoport létesítése, valamint a 108-as vonal kétvágányú szakaszának folytatása a kezdőpont felé.

- Egy cca.: nettó 93 m2 (cca.: bruttó 123 m2) alapterületű üzemi épület (földszint) létesítése.

- Meglévő felszerkezetű 109,20 m hosszúságú (tervezett támaszközök: 28,50+15,20+28,50+38,00=100,2 m) acél fűtőházi üzemi gyalogos felüljáró „3” és „4” támaszainak áthelyezése, „2-3; 4-5” új támaszköz építése a támaszköz méretének megváltozása miatt.

- 163 vfm 60 rendszerű, 4200 vfm 54. rendszerű hézagnélküli vágányépítés al- és felépítménnyel, 940 sfm szigetelt és átmeneti sín beépítése, 4 csoport B60-XI,, 3 csoport B54-XIII, 1 csoport B60-XIV és 2 csoport B54-XIV kitérő beépítése al- és felépítménnyel, biztosítóberendezésbe való bekötésével és váltófűtés kiépítéssel együtt.

- 5,6 km K100-as és 7,2 km K80-as felsővezetéki hosszlánc építése, 3,7 km vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése.

- Fatér vágánycsoport kivitelezése kapcsán a D70 rendszerű biztosítóberendezés átalakítása.

- Rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervet nyertes ajánlattevőnek felül kell vizsgálnia az alkalmazni kívánt technológia szerint, szükség esetén át kell terveznie, jóváhagyásokat és engedélyeket meg kell szereznie. A kivitelezéshez szükséges minden egyéb terv elkészítése, szükséges nyilatkozat, jóváhagyás beszerzése szintén nyertes ajánlattevő feladatát képezi.

- Nyertes ajánlattevő feladata és kötelessége az együttműködés „Debrecen-Füzesabony vasútvonal korsz, I. és a folyamatban lévő II.ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás Vállalkozójával, különös tekintettel a műszaki megvalósítás és munkavégzés feltételeire.

PST Kód: V108.03.77

A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)D pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)E pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)F pontjának b) alpontjában meghatározott 24 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-4. részszempont: egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 073-193997
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejl: Macs

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25302990244
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 658 577 655.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 030 890 781.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ÁLTALÁNOS TÉTELEK, KÖZMŰVEZETÉKEK, ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK, ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET, ÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS, ALAGÚTÉPÍTÉS, KÖZÚTI VASÚT, NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, VASÚTÉPÍTÉS, MAGASÉPÍTMÉNYEK

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

DÉNyGÖ vasúti infrastruktúra-fejl: Fatér

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25302990244
Postai cím: Hermina Út 17.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@vhid.hu
Telefon: +36 204789606
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 619 972 572.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 10 855 761 252.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ÁLTALÁNOS TÉTELEK, KÖZMŰVEZETÉKEK, ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK, ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET, ÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS, HÍD- ÉS MŰTÁRGYÉPÍTÉS, ALAGÚTÉPÍTÉS, KÖZÚTI VASÚT, NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM, VASÚTÉPÍTÉS, MAGASÉPÍTMÉNYEK

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész:

1. Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.; adószám: 14564477-2-18)

2. V-Híd Építő Zrt. (1146 Budapest, Hermina út 17.; adószám: 25302990-2-44)

2. rész:

1. STRABAG Vasútépítő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D.épület); adószám: 24154505-4-43)

2. Swietelsky Vasúttechnika Kft. (9500 Celldömölk, Nagy S. tér 14.; adószám: 14564477-2-18)

3. V-Híd Építő Zrt. (1146 Budapest, Hermina út 17.; adószám: 25302990-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/11/2022