Supplies - 6313-2019

08/01/2019    S5    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Baby clothing

2019/S 005-006313

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
LT-49500
Lithuania
Contact person: Neringa Kolaitienė
Telephone: +370 67010718
E-mail: neringa.kolaitiene@krs.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.krs.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4624

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=437445
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=437445&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kūdikio kraitelio pirkimas

II.1.2)Main CPV code
18411000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kūdikio kraitelis (toliau – prekės) – apie 1 300 vnt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 289 256.20 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kūdikio kraitelio pirkimas

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18411000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Kūdikio kraitelis (toliau – prekės) – apie 650 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 628.10 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kūdikio kraitelio pirkimas

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18411000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Kūdikio kraitelis (toliau – prekės) – apie 650 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 144 628.10 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD papildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/esps?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo preliminarios sutarties vertės be PVM;

2) PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/02/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/02/2019
Local time: 10:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/01/2019