Roba - 631425-2021

10/12/2021    S240

Hrvatska-Šibenik: Multimedijska oprema

2021/S 240-631425

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 225-589933)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE-PRIRODA
Nacionalni registracijski broj: 95903273622
Poštanska adresa: Prilaz tvornici 39
Mjesto: ŠIBENIK
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nika Vuletin Bujas
E-pošta: nvuletin@zpv-sibenik.hr
Telefon: +385 22218462
Telefaks: +385 22218462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://priroda-skz.com/
Adresa profila kupca: https://priroda-skz.com/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IZRADA I INSTALACIJA POUČNO-EDUKACIJSKIH I INTERPRETACIJSKIH SADRŽAJA POSJETITELJSKOG CENTRA

Referentni broj: 1/21 JN VV – 2. ponovljeni postupak
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32322000 Multimedijska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

IZRADA I INSTALACIJA POUČNO-EDUKACIJSKIH I INTERPRETACIJSKIH SADRŽAJA POSJETITELJSKOG CENTRA koja uključuje dobavu, izradu, isporuku, montažu, instaliranja, programiranja, integracije sustava do pune funkcionalnosti, puštanje u rad i edukaciju, te sve ostale aktivnosti tražene projektno-tehničkom dokumentacijom i pojedinim troškovnikom za potpuno uređenje i opremanje interijera i interpretacijskih izložaka, uređenje stalne muzejske izložbe te instalacija i podešavanje softverskih aplikacija sukladno detaljnim opisima, vrstama i količinama određenim u Troškovniku te sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi, a sve u vezi interijera i eksterijera objekata centralne zgrade i caffe bara budućeg Posjetiteljskog centra

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/12/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 225-589933

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 20/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 20/12/2021
Lokalno vrijeme: 12:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: