Építési beruházás - 63233-2021

08/02/2021    S26

Magyarország-Budapest: Felújítás

2021/S 026-063233

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debreceni Főnix Csarnok korszerűsítés

Hivatkozási szám: EKR001366392020
II.1.2)Fő CPV-kód
45453100 Felújítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Debrecen Főnix Csarnok épülete egy meglévő, használatban lévő ingatlan, vegyes rendeltetésű, multifunkcionális sportcsarnok. Az épülettel szembeni többlet cél fogalmazódott meg, miszerint az épületnek (az alaprendeltetésének megtartása mellett) meg kell felelnie a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság feltételeinek, alkalmasnak kell lennie az Európa-bajnokság csoportmeccsinek lebonyolítására.

A fentiek alapján szükségessé vált beruházás célja az ingatlan- nyilvántartás szerinti Debrecen belterület 10897/6/A helyrajzi számú ingatlanon a Debreceni Főnix csarnok korszerűsítése a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa Bajnokság egyik helyszíneként, összefüggésben a 1022/2020. (II. 12.) Korm.határozattal.

A felújítással érintett létesítmény összes alapterülete: 12 648 m2

A kiviteli munkák építészeti-, gépészeti-, valamint erős- és gyengeáramú rendszerek korszerűsítésének, felújításának munkáit tartalmazza:

— Az épület felkészítése a 2022-es férfi kézilabda EB-re, az ezzel összefüggő korszerűsítés és egységes belsőépítészeti és grafikai arculat megteremtése,

— Homlokzati fémfelületek felületkezelése, sérült vakolatok javítása, egyéb homlokzati felületek tisztítása/felújítása, anyagnak megfelelő technológiával (23 450 m2),

— Belső falfelületek festése,

— Álmennyezetek felújítása (9 756 m2),

— Meleg- és hidegburkolatok cseréje (fal, pillér, oszlop, lábazat és padlóburkolat összesen: 12 500 m2),

— Vizesblokkok korszerűsítése,

— Sztáröltözők korszerűsítése,

— Belső nyílászárók javítása/cseréje,

— Konyhatechnológiai korszerűsítése (büfé és melegítőkonyha),

— Ruhatár bővítése,

— Új ipari kapuk (2db),

— Cat6a informatikai rendszer kialakítása,

— Nézőtéri megfigyelőrendszer kialakítása, a jelenlegi kamerarendszer bővítésével,

— LED kijelzők telepítése (Perimeter, Led cube),

— Kültéri led lámpás megvilágítás,

— Korszerű wifi hálózat kialakítása,

— Rendszámfelismerő rendszer (sorompókhoz),

— Sprinkler rendszer felújítása,

— Riasztó rendszer rekonstrukció,

— Liftek felújítása,

— Teljes belső világítás cseréje,

— Gépészeti egységek korszerűsítése,

— Épületautomatika kiépítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 899 998 980.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen belterület 10897/6 helyrajzi számon nyilvántartott „kivett beépítetlen terület” megnevezésű és 10897/6/A helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Debrecen Főnix Csarnok épülete egy meglévő, használatban lévő ingatlan, vegyes rendeltetésű, multifunkcionális sportcsarnok. Az épülettel szembeni többlet cél fogalmazódott meg, miszerint az épületnek (az alaprendeltetésének megtartása mellett) meg kell felelnie a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság feltételeinek, alkalmasnak kell lennie az Európa-bajnokság csoportmeccsinek lebonyolítására.

A fentiek alapján szükségessé vált beruházás célja az ingatlan- nyilvántartás szerinti Debrecen belterület 10897/6/A helyrajzi számú ingatlanon a Debreceni Főnix csarnok korszerűsítése a 2022. évi Férfi Kézilabda Európa Bajnokság egyik helyszíneként, összefüggésben a 1022/2020. (II. 12.) Korm.határozattal.

A felújítással érintett létesítmény összes alapterülete: 12 648 m2

A kiviteli munkák építészeti-, gépészeti-, valamint erős- és gyengeáramú rendszerek korszerűsítésének, felújításának munkáit tartalmazza:

— Az épület felkészítése a 2022-es férfi kézilabda EB-re, az ezzel összefüggő korszerűsítés és egységes belsőépítészeti és grafikai arculat megteremtése,

— Homlokzati fémfelületek felületkezelése, sérült vakolatok javítása, egyéb homlokzati felületek tisztítása/felújítása, anyagnak megfelelő technológiával (23 450 m2),

— Belső falfelületek festése,

— Álmennyezetek felújítása (9 756 m2),

— Meleg- és hidegburkolatok cseréje (fal, pillér, oszlop, lábazat és padlóburkolat összesen: 12 500 m2),

— Vizesblokkok korszerűsítése,

— Sztáröltözők korszerűsítése,

— Belső nyílászárók javítása/cseréje,

— Konyhatechnológiai korszerűsítése (büfé és melegítőkonyha),

— Ruhatár bővítése,

— Új ipari kapuk (2db),

— Cat6a informatikai rendszer kialakítása,

— Nézőtéri megfigyelőrendszer kialakítása, a jelenlegi kamerarendszer bővítésével,

— LED kijelzők telepítése (Perimeter, Led cube),

— Kültéri led lámpás megvilágítás,

— Korszerű wifi hálózat kialakítása,

— Rendszámfelismerő rendszer (sorompókhoz),

— Sprinkler rendszer felújítása,

— Riasztó rendszer rekonstrukció,

— Liftek felújítása,

— Teljes belső világítás cseréje,

— Gépészeti egységek korszerűsítése,

— Épületautomatika kiépítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni Főnix Csarnok korszerűsítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41354135
Postai cím: Simonffy utca 34–36. 8768/1
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@hunep.hu
Telefon: +36 309541435
Fax: +36 52507261
Internetcím: http://www.hunep.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 899 998 980.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Hunép Építőipari Zrt.

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34–36.

Adószám: 12656770-2-09

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/02/2021