Tjänster - 632737-2022

15/11/2022    S220

Sverige-Tumba: Teknisk besiktning och provning

2022/S 220-632737

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Botkyrka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2882
Postadress: Botkyrka kommun Munkhättevägen 45
Ort: Tumba
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 147 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Soman Tajiou
E-post: soman.tajiou@botkyrka.se
Telefon: +46 853061000
Internetadress(er):
Allmän adress: www.botkyrka.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TK Besiktning Mark NY

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71356100 Tekniska kontroller
71520000 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71630000 Teknisk besiktning och provning
71631000 Teknisk besiktning
71631450 Brobesiktning
71631480 Vägbesiktning
76600000 Besiktning av rörledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tekniska konsulter Besiktning Mark

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
10/11/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/11/2022