Szolgáltatások - 632768-2021

10/12/2021    S240

Magyarország-Tata: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 240-632768

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Michl József
E-mail: kozbeszerzestata@tata.hu
Telefon: +36 34588665
Fax: +36 34587078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://tata.hu/
A felhasználói oldal címe: https://tata.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Tata Szíve” projekt komplex tervezése

Hivatkozási szám: EKR000991032021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Tatai Vár elé 1969-ben épített Magyary Zoltán Művelődési Központ újjáépítése a környezetbe illő, kulturális és szabadidő központtá fejlesztése, a vár előtti terület méltó átalakítása széleskörűen hasznosítható többfunkciós közösségi térré, és a térhez kapcsolódó volt rendelőintézet megújítása vonatkozásában tervezői feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 668 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

2890 Tata, Kossuth tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Tatai Vár elé 1969-ben épített Magyary Zoltán Művelődési Központ újjáépítése a környezetbe illő, kulturális és szabadidő központtá fejlesztése, a vár előtti terület méltó átalakítása széleskörűen hasznosítható többfunkciós közösségi térré, és a térhez kapcsolódó volt rendelőintézet megújítása vonatkozásában tervezői feladatok ellátása:

1. tervezési fázis: Vizsgálati szakasz

a. Geodéziai felmérés elkészítése

b. Közműgenplan elkészítése

c. Szabályozási elemek vizsgálata

d. Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I.)

2. tervezési fázis: Vázlatterv készítési szakasz

Beépítési javaslat (műszaki leírás és rajzi mellékletek, M 1:500, látványtervek)

Épületek tervei és műszaki leírásai (M 1: 200)

Akadálymentesítés

Közlekedési koncepció (műszaki leírás és rajzi mellékletek, M=1:500)

„Smart” megoldási javaslatok

Zöldfelület rendezési és tájépítészeti javaslat (műszaki leírás és rajzi mellékletek)

Közmű rendszerek koncepciója, a szükséges kiváltásokkal (műszaki leírás és rajzi vázlatok)

Fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok

Ütemezés (műszaki leírás, és kivitelezési ütemekre bontás)

Tervezői költségbecslés

Prezentációs eszközök

Opciós fázisok:

3. tervezési fázis: Építési engedélyezési tervkészítési szakasz (Opció 1.)

Az elfogadott Vázlatterv alapján és annak teljes tartalmára kiterjedően az építészeti és egyéb (örökségvédelmi, út,vízjogi stb.) engedélyezési tervek elkészítése

Hatósági, szakhatósági, engedélyeinek beszerzése a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint szakági bontásban.

Tervezői költségbecslés

4. tervezési fázis: Kiviteli tervdokumentáció készítési szakasz (Opció 2.)

Kivitelezéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció összeállítása az első két tervezési szakasz dokumentumai alapján, a vontakozó jogszabályok, és a Magyar Mérnök Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményinek szabályzata” szerint szakági bontásban

Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges részletes, tételes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás a vonatkozó szabályokkal összhangban

5. tervezési fázis: Tendereztetés során tervezői közreműködés (Opció 3.)

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében tervezői kompetenciát érintő kérdések megválaszolása. A tervezői válaszokkal módosított költségvetés és javított tervek elektronikus úton történő javítása

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés 1. tervezési fázisra vonatkozóan (max. 30) naptári napban / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés 2. tervezési fázisra vonatkozóan (max. 30) naptári napban / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés 3. tervezési fázisra vonatkozóan (max. 60) naptári napban / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés 4. tervezési fázisra vonatkozóan (max. 60) naptári napban / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 88
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. opció:

3. tervezési fázis: Építési engedélyezési tervkészítési szakasz

Az elfogadott Vázlatterv alapján és annak teljes tartalmára kiterjedően az építészeti és egyéb (örökségvédelmi, út,vízjogi stb.) engedélyezési tervek elkészítése

Hatósági, szakhatósági, engedélyeinek beszerzése a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint szakági bontásban.

Tervezői költségbecslés

2. opció:

4. tervezési fázis: Kiviteli tervdokumentáció készítési szakasz

Kivitelezéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció összeállítása az első két tervezési szakasz dokumentumai alapján, a vontakozó jogszabályok, és a Magyar Mérnök Kamara által kiadott „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményinek szabályzata” szerint szakági bontásban

Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges részletes, tételes, árazott és árazatlan költségvetési kiírás a vonatkozó szabályokkal összhangban

3. opció:

5. tervezési fázis: Tendereztetés során tervezői közreműködés

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás keretében tervezői kompetenciát érintő kérdések megválaszolása. A tervezői válaszokkal módosított költségvetés és javított tervek elektronikus úton történő javítása

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban az eljárás jogalapjára (Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás) is figyelemmel nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

A Tata Város Önkormányzata uniós értékhatárt elérő nyílt építészeti tervpályázatot írt ki „TATA SZÍVE ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT” címmel.

- A „ TATA SZÍVE ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT” című tervpályázati hirdetmény 2020.03.10-én 2021/S 048-121443. iktatószámon az Európai Unió Hivatalos lapjában (TED adatban), valamint Közbeszerzési Értesítő 2021. évi 49. számában (2021.03.11.) KÉ-3835/2021. iktatószámon jelent meg.

- A tervpályázatokat e-TervPÁLYA rendszerén keresztül kellett elektronikusan benyújtaniuk a pályázoknak az EKR rendszerben csak nyilatkozniuk kellett, hogy benyújtották a pályázatukat az e-TervPÁLYA rendszerbe.

- A beérkezett pályaművek száma: 25 db pályamű.

- A Kormányrendelet 24. § (8) bekezdés c) pontja alapján a Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárta azon pályázókat, akiknek pályaművei titkosságot sértettek. A 2021. május 14-i postabontási eljáráson résztvevők megállapították, hogy a benyújtott pályaművek közül az alábbi titkosságot sértett:

- 25-ös számú pályamű [e-TervPÁLYA azonosítószáma: UV7KP6] - a kötelező mellékletek nem külön, lezárt és nem átlátszó borítékban kerültek csatolásra;

A tervpályázati Kiírás 1.7 pontjában (Tervpályázatból való kizárás) felsoroltak alapján kizárásra került(ek) az alábbi pályaművek:

- 13-as pályamű [e-TervPÁLYA azonosítószám nélküli pályamű] felbontás nélkül kizárásra került, mert a digitális dokumentáció nem került feltöltésre a pályázat lebonyolítására szolgáló e-TervPÁLYA felületre;

- 18-as nem pályamű [e-TervPÁLYA azonosítószáma: U2C91M] felbontás nélkül kizárásra került, mert a digitális pályázati dokumentáció nem került feltöltésre a pályázat lebonyolítására szolgáló e-TervPÁLYA felületére.

Az e-TERVPálya rendszerbe az előírt határidőig (2021.05.10.,16:00) beérkezett 25 db pályaművel szemben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) ajánlattételi határidőre (2021.05.10.,16:00) a fenti tárgyú eljárásban csak 16 darab pályázatot nyújtottak be. A Bírálóbizottság döntése és tervpályázati Kiírás 1.7 pontja alapján az EKR-be való párhuzamos, határidőre történő beküldés hiánya nem minősül kizáró oknak. Ezért elbírálásra azon 25 db pályamű került, amelyek az e-TERVPálya rendszerbe határidőre feltöltésre kerültek.

Ajánlatkérő a tervpályázati kiírás 4.4. pontjában rögzítette, hogy a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott pályázóval tervezési szerződés megkötésére irányuló, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának zárójelentésében az ajánlások között az szerepelt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 98.§ (5) bekezdése szerinti eljárás alapján a nyertesként kihirdetett I. helyzettel [4. számú pályamű, e-TERVPálya azonosító: REZQAR] kezdeményezzen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a tervezési szerződés megkötésére a tervpályázati Kiírás 4.4 pontja értelmében, a tervpályázat eredményhirdetését követő 60 napon belül.

A tervpályázat eredményhirdetésére 2021. június 18-án került sor. A Bíráló Bizottság egyhangú döntése alapján:

4. számú pályamű - Az 1. díj összege: nettó 10 000 000,- Ft.

Pályázó adatai: A Pályaművet benyújtó közös pályázó, tervezők:

Fernezelyi Kft., 1122 Budapest, Érdi út 10. 2. ép. - Fernezelyi Gergely, Grósz Kitti, Léstyán Bence, Maria Paula Velasquez Garzon, Miskolczi Lilla, Perjési Lilla, Szendrői Júlia, Tóth Ádám

és

GARTEN-STUDIO Kft. 1016 Budapest, Czakó u. 13. - Vastagh Gabriella, Steffler István, Szentesné Dandé Eszter,

Füssy Gyula

Ajánlatkérő a fent leírt okokra hivatkozva a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez a Fernezelyi Kft., (1122 Budapest, Érdi út 10. 2. ép.) és a GARTEN-STUDIO Kft. (1016 Budapest, Czakó u. 13.), mint közös pályázó meghívásával a „Tata Szíve” projekt komplex tervezése érdekében. Ajánlattételre a Fernezelyi Kft. (1122 Budapest, Érdi út 10. 2. ép.) kerül az EKR-ben közvetlenül meghívásra.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Tata Szíve” projekt komplex tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fernezelyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14116593243
Postai cím: Érdi Út 10. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: viktor@fbistudio.hu
Telefon: +36 206168522
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12068528241
Postai cím: Pálya Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
E-mail: garten@gartenstudio.hu
Telefon: +36 12127365
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 591 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 668 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő közös ajánlattevő:

Fernezelyi Kft. és Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő:

- Fernezelyi Kft. - 1112 Budapest, Érdi út 10. 2. Adószám: 14116593-2-43

- Garten Studio Táj- és Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 1012 Budapest, Pálya utca 13. Adószám: 12068528-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően:

(3) A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/12/2021