Services - 633333-2021

10/12/2021    S240

Slovenia-Ljubljana: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 240-633333

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
National registration number: 5300177000
Postal address: Tržaška cesta 19
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Sabina Brodt
E-mail: jn.drsi@gov.si
Telephone: +386 014788336
Fax: +386 014788036
Internet address(es):
Main address: http://www.dc.gov.si
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

Reference number: 43001-125/2021
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 387 641.21 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000 Architectural and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
Main site or place of performance:

Republika Slovenija

II.2.4)Description of the procurement:

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Naročnik je dne 03.05.2021 objavil naročilo z oznako JN002775/2021-B01, a je v postopku javnega naročila prejel le eno ponudbo, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Podrobna vsebina projekta je razvidna iz Specifikacije naročila (JN002775/2021-B01), ki je sestavni del razpisne dokumentacije v predhodno izvedenem odprtem postopku.

Naročnik bo v sklopu tega javnega naročila k oddaji ponudbe pozval edinega ponudnika iz predhodnega odprtega postopka, ponudnika JV PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni partner), GI ZRMK d.o.o. (partner), Geoportal d.o.o. (partner) in BPI d.o.o. (partner). Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
06/12/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
National registration number: 5346908000
Postal address: Komanova ulica 17
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
National registration number: 1795490000
Postal address: Dimičeva ulica 12
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
National registration number: 2074699000
Postal address: Tehnološki park 21
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
National registration number: 5397014000
Postal address: Mlinska ulica 32
Town: Maribor
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 268 500.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 387 641.21 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Postal address: Tržaška cesta 19
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2021