TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 633333-2021

10/12/2021    S240

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 240-633333

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Nacionalna identifikacijska številka: 5300177000
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sabina Brodt
E-naslov: jn.drsi@gov.si
Telefon: +386 014788336
Telefaks: +386 014788036
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dc.gov.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

C-17/21; Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

Referenčna številka dokumenta: 43001-125/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 387 641.21 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Republika Slovenija

II.2.4)Opis javnega naročila:

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije novogradnje navezovalne ceste Dramlje - Šentjur

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Razlaga:

Naročnik je dne 03.05.2021 objavil naročilo z oznako JN002775/2021-B01, a je v postopku javnega naročila prejel le eno ponudbo, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Podrobna vsebina projekta je razvidna iz Specifikacije naročila (JN002775/2021-B01), ki je sestavni del razpisne dokumentacije v predhodno izvedenem odprtem postopku.

Naročnik bo v sklopu tega javnega naročila k oddaji ponudbe pozval edinega ponudnika iz predhodnega odprtega postopka, ponudnika JV PNG Ljubljana d.o.o. (vodilni partner), GI ZRMK d.o.o. (partner), Geoportal d.o.o. (partner) in BPI d.o.o. (partner). Naročnik Direkcija RS za infrastrukturo oddajo istega javnega naročila nadaljuje po konkurenčnem postopku s pogajanji, na podlagi točke b), prvega odstavka 44. člena ZJN-3.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum oddaje naročila:
06/12/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5346908000
Poštni naslov: Komanova ulica 17
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1795490000
Poštni naslov: Dimičeva ulica 12
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2074699000
Poštni naslov: Tehnološki park 21
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: BPI biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5397014000
Poštni naslov: Mlinska ulica 32
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar bo MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Začetna ocenjena skupna vrednost javnega naročila/sklopa/koncesije: 268 500.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 387 641.21 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Poštni naslov: Tržaška cesta 19
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/12/2021