The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 633355-2022

15/11/2022    S220

Hungary-Budapest: Engineering design services

2022/S 220-633355

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_96334924
Postal address: Horvát Utca 14-26
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1027
Country: Hungary
Contact person: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telephone: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internet address(es):
Main address: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
Address of the buyer profile: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kőbánya-Rákoslig. vasúti vonalszak. korszer. terv.

Reference number: EKR000704742020
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kőbánya-Rákoslig. vasúti vonalszak. korszer. terv.

II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között Kőbánya felső - Rákosliget közötti vonalszakasz átfogó fejlesztésének előkészítéséről. A tervezett vasútfejlesztés központi eleme a Budapest-Hatvan (80a), és a Budapest-Szolnok-Újszász (120a) vasútvonal közös budapesti szakasza. A vonalszakaszt naponta 42 ezer ingázó használja, a vonatok csúcsidőszakban zsúfoltak, a járatok tovább a jelenlegi infrastruktúra kötöttségei miatt nem sűríthetők. A fejlesztés célja az, hogy Kőbánya felsőtől Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható a budapest-hatvani és budapest-újszászi vonalon. Ehhez kapacitásbővítés szükséges: új forgalmi vágányt kell tervezni a Rákos és Rákosliget között, valamint új vágánykapcsolat tervezendő Kőbánya felső és Rákos között. A tervek szerint a vonatok megállási rendje is változik majd: Kőbánya felső állomás átkerül az Élessarokhoz, kapcsolatot teremtve az ott közlekedő buszokkal és villamosokkal. Új budapesti megállók is tervezendők a XVII., illetve a X. kerületekben: Madárdomb, illetve Strázsahegy és/vagy Kőbánya-Kertváros néven az újszászi vonalon - utóbbiak indokoltságának vizsgálata is része a tervezési feladatnak. A tervezési feladat tartalma Kőbánya felső és Rákos állomás a csatlakozó vonalszakaszokkal együtt teljes átépítése, Rákos állomás végpontjánál lévő szintbeli sorompók különszintű közúti, illetve kerékpáros-gyalogos műtárgyakkal történő kiváltása tervezendő.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „Kőbánya felső (bez.) - Rákos - Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A teljeskörű kiviteli terv elkészítése az AF és a Műszaki Leírás alapján opcionálisan megrendelhető tervezési feladat. Az opció megrendelésének hiányában a tenderdokumentációt a tenderterv alapján és részleges kiviteli terv alapján kell elkészíteni.

A Nyertes Ajánlattevő feladata a 80. sz. vasútvonalon a Kőbánya felső (bez.) - Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti vonalszakasz és a 205. sz. Ferencváros (kiz.) - Kőbánya felső (kiz.) vonalszakasz teljes körű infrastruktúra felújításának megtervezése.

A Nyertes AT feladatát képezi továbbá a vonalakhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a vasúti pálya, műtárgy, vasúti erősáram, geotechnika, biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás, távközlés, váltófűtés, térvilágítás, FET-HETA, magasépítés szakágak tervezése.

Kapcsolódó feladat a 120a vonalon Madárdombnál és Strázsahegynél és/vagy Kőbánya-Kertvárosnál új vasúti megálló tervezése, Gyömrő állomás kapacitásbővítése, Budapest-Keleti biztosítóberendezés módosítása.

Tervezési feladat az utóbbiakon túl a forgalmi-üzemi vizsgálat, erősáramú szimuláció, közműkiváltási és vízelvezetési terv, környezetrendezési terv, bontási terv, kisajátítási munkarészek készítése.

A Nyertes AT köteles továbbá a teljeskörű engedélyeztetés lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

A tervezési feladat magában foglal:

- 9,6 vonalkm vágány- és felsővezeték átépítést villamosított országos közforgalmú vasútvonalon (ezen belül 1 db 1,8 vonalkm és 1 db 4,3 vonalkm hosszúságú állomásköz található), a következők szerint:

- Kőbánya felső állomás 1,4 vonalkm,

- Kőbánya felső - Rákos állomás közötti nyíltvonal hossza: 1,8 vonalkm,

- Rákos állomás hossza: 1,9 vonalkm,

- Rákos - Rákosliget közötti nyílt vonal hossza: 4,3 vonalkm.

- 3 vasútállomás átépítését, tervezetten összesen 121 csoport kitérővel, villamosított országos közforgalmú vasútvonalon

- 3 új vasúti megállóhely létesítését P+R parkolóval és hozzájáró úttal,

- 1 új közúti felüljáró létesítését, kapcsolódó út- és csomópont építéssel,

- 1 új különszintű gyalogos-kerékpáros műtárgy létesítését,

- 1 új vasúti rakodó létesítését,

- 11 vasúti híd rekonstrukcióját,

- 2 db térközi közlekedésre alkalmas, elektronikus vagy jelfogó-függéses vasúti új állomási vasúti biztosítóberendezés tervezését, a kapcsolódó nyíltvonali térközszakaszokkal együtt (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

- 2 db térközi közlekedésre alkalmas vasútvonalon meglévő állomási vasúti biztosítóberendezés vágányút-átalakítással járó módosítását (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

- az érintett vonalszakaszon a vonatbefolyásolás és a központi forgalomirányítás tervezését.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet nyújtott be az IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). ATámogatási Szerződés megkötésre került 2021. április 20. napján. A Támogatási Szerződéssel kapcsolatos azonosítóadatok az alábbiak:

- a Projekt azonosítószáma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055,

- a Támogatási Szerződés iktatószáma: IKT-2020-200-I1-00000053/0000015

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 10/05/2021
End: 19/06/2025
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 098-257251

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Kőbánya felső (bez.) - Rákos - Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése és a Rákos (kiz.) - Gyömrő (bez.) vonalszakasz utasforgalmi létesítményeinek fejlesztése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
10/05/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
National registration number: EKRSZ_69479771
Postal address: Lövőház Utca 37.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1024
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telephone: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internet address: http://www.fomterv.hu
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ring Mérnöki Iroda Kft.
National registration number: EKRSZ_68162706
Postal address: Kassák Lajos Utca 81.
Town: Budapest
NUTS code: HU1 Közép-Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
E-mail: vallalkozas@rmi.hu
Telephone: +36 305314047
Fax: +36 17901178
Internet address: http://www.rmi.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 505 000 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/11/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71320000 Engineering design services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

VII.1.4)Description of the procurement:

Szolgáltatás megrendelése

A Kormány az 1523/2020 (VIII.14) határozattal döntött többek között Kőbánya felső - Rákosliget közötti vonalszakasz átfogó fejlesztésének előkészítéséről. A tervezett vasútfejlesztés központi eleme a Budapest-Hatvan (80a), és a Budapest-Szolnok-Újszász (120a) vasútvonal közös budapesti szakasza. A vonalszakaszt naponta 42 ezer ingázó használja, a vonatok csúcsidőszakban zsúfoltak, a járatok tovább a jelenlegi infrastruktúra kötöttségei miatt nem sűríthetők. A fejlesztés célja az, hogy Kőbánya felsőtől Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható a budapest-hatvani és budapest-újszászi vonalon. Ehhez kapacitásbővítés szükséges: új forgalmi vágányt kell tervezni a Rákos és Rákosliget között, valamint új vágánykapcsolat tervezendő Kőbánya felső és Rákos között. A tervek szerint a vonatok megállási rendje is változik majd: Kőbánya felső állomás átkerül az Élessarokhoz, kapcsolatot teremtve az ott közlekedő buszokkal és villamosokkal. Új budapesti megállók is tervezendők a XVII., illetve a X. kerületekben: Madárdomb, illetve Strázsahegy és/vagy Kőbánya-Kertváros néven az újszászi vonalon - utóbbiak indokoltságának vizsgálata is része a tervezési feladatnak. A tervezési feladat tartalma Kőbánya felső és Rákos állomás a csatlakozó vonalszakaszokkal együtt teljes átépítése, Rákos állomás végpontjánál lévő szintbeli sorompók különszintű közúti, illetve kerékpáros-gyalogos műtárgyakkal történő kiváltása tervezendő.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya:

Tervezési szerződés „Kőbánya felső (bez.) - Rákos - Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyában

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a teljes mennyiségi előírásokat képező adatokat:

A teljeskörű kiviteli terv elkészítése az AF és a Műszaki Leírás alapján opcionálisan megrendelhető tervezési feladat. Az opció megrendelésének hiányában a tenderdokumentációt a tenderterv alapján és részleges kiviteli terv alapján kell elkészíteni.

A Nyertes Ajánlattevő feladata a 80. sz. vasútvonalon a Kőbánya felső (bez.) - Rákosliget forgalmi kitérő (bez.) vasúti vonalszakasz és a 205. sz. Ferencváros (kiz.) - Kőbánya felső (kiz.) vonalszakasz teljes körű infrastruktúra felújításának megtervezése.

A Nyertes AT feladatát képezi továbbá a vonalakhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a vasúti pálya, műtárgy, vasúti erősáram, geotechnika, biztosítóberendezés és vonatbefolyásolás, távközlés, váltófűtés, térvilágítás, FET-HETA, magasépítés szakágak tervezése.

Kapcsolódó feladat a 120a vonalon Madárdombnál és Strázsahegynél és/vagy Kőbánya-Kertvárosnál új vasúti megálló tervezése, Gyömrő állomás kapacitásbővítése, Budapest-Keleti biztosítóberendezés módosítása.

Tervezési feladat az utóbbiakon túl a forgalmi-üzemi vizsgálat, erősáramú szimuláció, közműkiváltási és vízelvezetési terv, környezetrendezési terv, bontási terv, kisajátítási munkarészek készítése.

A Nyertes AT köteles továbbá a teljeskörű engedélyeztetés lefolytatására, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzésére.

A tervezési feladat magában foglal:

- 9,6 vonalkm vágány- és felsővezeték átépítést villamosított országos közforgalmú vasútvonalon (ezen belül 1 db 1,8 vonalkm és 1 db 4,3 vonalkm hosszúságú állomásköz található), a következők szerint:

- Kőbánya felső állomás 1,4 vonalkm,

- Kőbánya felső - Rákos állomás közötti nyíltvonal hossza: 1,8 vonalkm,

- Rákos állomás hossza: 1,9 vonalkm,

- Rákos - Rákosliget közötti nyílt vonal hossza: 4,3 vonalkm.

- 3 vasútállomás átépítését, tervezetten összesen 121 csoport kitérővel, villamosított országos közforgalmú vasútvonalon

- 3 új vasúti megállóhely létesítését P+R parkolóval és hozzájáró úttal,

- 1 új közúti felüljáró létesítését, kapcsolódó út- és csomópont építéssel,

- 1 új különszintű gyalogos-kerékpáros műtárgy létesítését,

- 1 új vasúti rakodó létesítését,

- 11 vasúti híd rekonstrukcióját,

- 2 db térközi közlekedésre alkalmas, elektronikus vagy jelfogó-függéses vasúti új állomási vasúti biztosítóberendezés tervezését, a kapcsolódó nyíltvonali térközszakaszokkal együtt (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

- 2 db térközi közlekedésre alkalmas vasútvonalon meglévő állomási vasúti biztosítóberendezés vágányút-átalakítással járó módosítását (a teljeskörű kiviteli tervezési opció megrendelése esetén is csak elvi létesítési elvi engedély szintig kell megtervezni),

- az érintett vonalszakaszon a vonatbefolyásolás és a központi forgalomirányítás tervezését.

Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.

AK a tárgyi kb. von. támogatási kérelmet nyújtott be az IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú programban. AK a tárgyi támogatási kérelem vonatkozásában a támogatási szerződés megkötését a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) értelmében a jelen kb. alapján megkötendő Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként határozza meg (feltételes közbeszerzés). ATámogatási Szerződés megkötésre került 2021. április 20. napján. A Támogatási Szerződéssel kapcsolatos azonosítóadatok az alábbiak:

- a Projekt azonosítószáma: IKOP-2.1.0-15-2020-00055,

- a Támogatási Szerződés iktatószáma: IKT-2020-200-I1-00000053/0000015

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az AD III. kötetében (Műszaki Leírás) találhatóak.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 10/05/2021
End: 19/06/2025
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 505 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ring Mérnöki Iroda Kft.
National registration number: EKRSZ_68162706
Postal address: Kassák Lajos Utca 81.
Town: Budapest
NUTS code: HU1 Közép-Magyarország
Postal code: 1134
Country: Hungary
E-mail: vallalkozas@rmi.hu
Telephone: +36 305314047
Fax: +36 17901178
Internet address: http://www.rmi.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
National registration number: EKRSZ_69479771
Postal address: Lövőház Utca 37.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1024
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telephone: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internet address: http://www.fomterv.hu
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A „Kőbánya felső (bez.) - Rákos - Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyú projekt tervezői műszaki leírásának elválaszthatatlan részét képezi a NIF Zrt. megrendelésében, a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. által készített Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT). A tervezési diszpozíció a beruházás műszaki tartalmát az előzményes MT eredménye alapján határozta meg. Az MT műszaki tartalma a tervezett fejlesztések közül csak a Déli Körvasút fejlesztéséhez való kapcsolódást írta elő. Az időközben szintén tervezési fázisba lépett Budapest vasúti átjárhatósága - Duna alagút című projekt tervezésének korai fázisában a jelen tervezés tárgyát képező kelet-pesti vonalakon nem számolt, nem is számolhatott olyan vonatokkal, amelyek a központi pályaudvar irányából ebbe az irányba közlekednének.

A hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1705/2021. (X.6.) Korm.határozattal finanszírozást kapott projekt keretében a pesti Külső Körvasút fejlesztésének megkezdésével meghatározásra került, hogy a Nyugati pályaudvarról újabb vonatokat kell betervezni, amelyek a Külső körvasúton át Rákos állomásnál érik el a projekt területét. Emellett a Duna alagút projekt előrehaladásával rögzítésre került, hogy az új központi pályaudvarról kell valamennyi megyeszékhely irányába, így Eger és Miskolc felé is a távolsági közlekedést megszervezni.

Fenti előzmények alapján a Duna alagút projekt 2021. szeptember 2. napi kooperációján született döntés az ún. „V2” menetrendi változatok kidolgozására, amely módosította a Kőbánya felső és Rákos állomás közötti, az előzményes MT eredményéből következő infrastruktúra igényt is.. Ez a változtatás alapozta meg a Tervező felé 2021. szeptember 30. napján kiadott megrendelői elrendelést, olyan infrastruktúra tervezésére, amely megfelel ezeknek a követelményeknek.

A pontosított tervezési feladat miatt Tervező 2021. október 19. napján akadályközléssel élt, tekintettel arra, hogy a Műszaki Leíráshoz, és a Műszaki Leírás elválaszthatatlan részét képező előzmény MT-hez képest eltérő műszaki tartalom kidolgozása vált szükségessé. A Duna alagút projekt részeként készülő új össz-budapesti agglomerációs vasúti menetrend és infrastruktúra igény ezt követően jelentős tervezési munkát és a szükséges, az ITM részvételével zajlott szakmai egyeztetések lefolytatását igényelte, melyek után a tervezendő műszaki tartalom 2022 tavaszára kerülhetett meghatározásra.

A végleges koncepcióról szóló elvi döntések meghozatalára végül a Duna alagút projekt 2022. március 30. napi PIT ülésén került sor, és ez vált a Duna alagút projekt tervezési szerződésmódosításának az alapjává is, amely már megkapta a tisztelt Igazgatóság jóváhagyását, majd pedig az Miniszterelnökség Közbeszerzésfelügyeleti Főosztály szabályossági ellenőrzését követően aláírásra került.

A V2c menetrendi változat leszállítására 2022. április 12. napján került sor a Duna alagút projektben, amely megalapozza jelen projekt tervezésének folytatását, és a BFK Nonprofit Zrt. ennek megfelelő tartalmú 2022. április 21. napi elrendelését Tervező felé a tárgyi projektben, amely dátumtól a Tervező számára fennálló akadályoztatást elhárultnak tekinthető.

Mindezekre figyelemmel az NKK Nonprofit Zrt. és a Tervező (a továbbiakban együtt: Felek) a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve közös megegyezéssel a lentebb ismertetésre kerülő tartalommal módosították a Tervezési Szerződést (Szerződésmódosítás 2).

A 2. számú szerződésmódosítás keretében a Tervezési szerződés 6.1. pontjaiban hivatkozott, tervezési szolgáltatásokra vonatkozó 552 napos teljesítési véghatáridő határidő 274 nappal meghosszabbodik (826 nap), illetve az opcionális szolgáltatások esetében a szerződés hatályba léptetésétől számított 862 napos teljesítési határidő 1136 napra módosul. (A szerződés időtartama ennek megfelelően: 2021.05.10.-2025.06.19. lett.) Az akadályoztatás időtartama 184 nap (2021.10.19-i akadályközlés és 2022.04.21-i akadály elhárulta közötti időszak), melyet kiegészíteni szükséges a pontosított műszaki tartalom, 1. mérföldkő teljesítésére (DET) az alapszerződésben biztosított 90 napos átfutási idejével, azaz 274 nappal kerül meghosszabbításra valamennyi teljesítési mérföldkő, így a szerződés teljesítésének véghatárideje is.

A Szerződésmódosítás 2 aláírásának napja: 2022.09.26.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

2.1. A Tervezési Szerződés megkötését megelőző, a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának III. kötetében és a Tervezési Szerződés 1. sz. mellékletét képező Műszaki Leírásban foglaltak szerint a tervezési feladat közvetlen előzményének a NIF Zrt. és a Trenecon Kft. között megkötött, 4500012955 számú, 2019. március 8. napján kelt vállalkozási keretszerződés alapján a Trenecon Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés [vagyis az Előzmények (F) pontjában hivatkozott MT] tekintendő, amely a Műszaki Leírás elválaszthatatlan részét képezte. A tárgyi dokumentumnak megfelelő műszaki tartalom szerinti forgalmi üzemi vizsgálatok elvégzése képezte eredetileg a Tervező feladatát a DET keretében, ugyanakkor az Előzmények (D) pontjában hivatkozott DUA RMT szerződés keretében bekövetkezett előre nem látható okból ezen változatok mellett szükségszerűvé vált további) változatok kidolgozása is.

2.2. A DUA RMT és a jelen Szerződés szerinti projekt műszaki leírása és az MT, vagyis az előzmény megvalósíthatósági tanulmány műszaki tartalma a tervezett fejlesztések közül csak a Déli Körvasút fejlesztéséhez való kapcsolódást írta elő. Az Előzmények fenti (F) pontjában foglalt okból adódóan a két projekt a korábban kalkuláltnál nagyobb mértékben összefüggésbe került. (Ezen okra hivatkozással közölt 2021. október 19. napján kelt levelében a Tervező akadályt, amelyben kérte a szerződés módosítását és a feladat egyértelműsítését, a továbbtervezendő változat kijelölését.) A DUA RMT szerződés módosítására is sor került [amely az Előzmények fenti (E) pontja alapján 2022. április 21. napján lépett hatályba] és ez, valamint a DUA RMT keretében 2021. november 30. napján elfogadott V2 menetrendi koncepció, majd a 2022. március 30. napján elfogadott V2c menetrendi koncepció kidolgozására irányuló döntés, továbbá az ebből eredő végleges menetrendi változat 2022. április 12. napján megtörtént leszállítása meghatározó hatással bír a jelen Szerződés szerinti DET kidolgozására. A DUA RMT szerződés esetében bekövetkezett változások figyelembevétele szükségszerű annak érdekében, hogy a vasúti rendszer koherenciája fennmaradjon, illetve erősödjön.

2.3. Az Előzmények (I) pontjában hivatkozottak szerint Megrendelő 2022. április 21. napján küldte meg a Tervező részére azon tisztázó levelét, ami alapján elhárult az akadály a DET egyértelmű és teljes körű kidolgozásának lehetősége elől. Tervező részben a 2021. október 19. napján kelt levelében, részben egy újabb, 2022. február 9. napján kelt levelében Megrendelő számára megfelelő módon alátámasztotta az akadályoztatásának a szerződéses Mérföldkövek teljesíthetőségére kifejtett hatását, és kérte a Szerződés módosítását. Erre tekintettel állapodtak meg a Felek szerződésmódosításban.

2.4. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1.1.-1.6. pontjaiban rögzített módosításokra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt jogalap szerint van lehetőség. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alpontjaiban meghatározott feltételek teljesülnek az alábbiak szerint:

a. “a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”; A műszaki tartalom változását és a teljesítés ütemezését érintő körülményeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, ugyanis a jelen Szerződésmódosítást megalapozó döntést 2021. szeptember 2. napján hozták meg a DUA RMT szerződés keretében, továbbá végső soron az ebből eredő V2c menetrendi változat leszállítása 2022. április 12. napján történt meg.

b. “a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét”; Felek rögzítik, hogy a Tervező feladatai jelentősen nem változnak meg a Szerződésmódosítás alapján. A DET elkészítéséhez szükséges Műszaki Leírást érintő változtatások a Szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező Módosított Műszaki Leírásban kerülnek leképezésre. Felek rögzítik továbbá, hogy az ellenszolgáltatás összege nem változik a Szerződésmódosítás alapján. Módosításra kerülnek ugyanakkor az egymásra épülő teljesítési határidők az 1.4 pontban meghatározottak szerint szükséges és a Tervező akadályoztatásával arányos mértékben. A fentiek alapján megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.

c. “az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. [...]”; Felek e pont vonatkozásában is rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás összege nem változik a Szerződésmódosítás alapján, erre tekintettel a Szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bek. c) alpontjának is.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 505 000 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 505 000 000.00 HUF