Services - 633416-2021

Submission deadline has been amended by:  35847-2022
10/12/2021    S240

Sverige-Södertälje: Catering

2021/S 240-633416

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Svensson
E-post: camilla.svensson@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyeieirrz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyeieirrz&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2021-1147 Kall och varm catering

Referensnummer: 21/114
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55520000 Catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kall och varm catering till Katrineholms kommun.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 400 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kall catering

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15811500 Färdiga brödprodukter
15811510 Smörgåsar
15811511 Färdiga smörgåsar
15894200 Färdiglagad mat
55520000 Catering
55521200 Måltidsleveranser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katrineholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kall catering

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Varm catering

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15894300 Färdiga maträtter
55520000 Catering
55521200 Måltidsleveranser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katrineholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Varm catering

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 18/01/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/12/2021