Fornituri - 633509-2022

15/11/2022    S220

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Provvista ta’ kotba speċjalizzati fil-qasam ġuridiku għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2022/S 220-633509

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU00 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: bib.tender@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11431
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ kotba speċjalizzati fil-qasam ġuridiku għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Numru ta' referenza: COJ-PROC-22/029
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
22113000 Kotba tal-libreriji
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni li tniedi qafas ta’ kuntratt għall-provvista ta’ kotba, annwarji, aġġornamenti u serje monografiċi f’format stampat jew elettroniku, u b’mod eċċezzjonali ta’ kotba elettroniċi.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din il-proċedura għandha l-għan li tagħti qafas ta’ kuntratt għall-provvista lill-awtorità kontraenti ta’:

— kotba f’format stampat;

— annwarji, aġġornamenti u serje monografiċi f’format stampat jew elettroniku; u

— b’mod eċċezzjonali, kotba elettroniċi (e-books).

Bi “ktieb”, infissru kwalunkwe xogħol li ma jagħmilx parti minn serje li toħroġ b’mod regolari jew irregolari, u li jista’ jiġi ordnat fuq bażi ad hoc.

“Annwarju”: serje li fiha elementi ta’ referenza maħsuba biex jiġu riveduti kull sena.

“Serje monografika”: grupp ta’ riżorsi distinti marbutin ma xulxin minħabba l-fatt li kull riżorsa għandha, minbarra t-titlu tagħha stess, titlu kollettiv li japplika għall-grupp kollu.

“E-book (ktieb elettroniku)” jirreferi għal dokument diġitali li mhux f’serje, b’liċenzja jew le, li fih primarjament test li wieħed jista’ jfittex fih, u li jista’ jitqies b’analoġija ma’ ktieb stampat (monografija).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 22/12/2022
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/01/2023
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux aktar minn rappreżentant wieħed għal kull offerta jista’ jkun preżenti għall-ftuħ tal-offerti.

L-offerent irid jipprovdi, minn tal-inqas tliet ijiem bil-quddiem, l-ismijiet sħaħ, in-numri tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti tiegħu, fl-indirizz li ġej:

bib.tender@curia.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/11/2022