29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 633978-2020

24/12/2020    S251

Norwegia-Leknes: Motopompy

2020/S 251-633978

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 215-528425)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Vestvågøy kommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 942570619
Adres pocztowy: Postboks 203
Miejscowość: Leknes
Kod NUTS: NO NORGE
Kod pocztowy: 8376
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Kjersti Johansen
E-mail: kjersti.johansen@vestvagoy.kommune.no
Tel.: +47 76056122
Faks: +47 76056001
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/141846601.aspx
Adres profilu nabywcy: http://www.vestvagoy.kommune.no/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Tank Lorry with Double Cabin with a Total of Seven Seats

II.1.2)Główny kod CPV
34144213 Motopompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Lofoten brann- og redningsvesen (LoBr) (Lofoten fire and rescue service) calls for tenders for the procurement of a new tank lorry for the fire service, with a double cabin with 7 seats and a water tank capacity of approx. 10 000 to 12 000 litres.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 215-528425

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Title
Zamiast:

Tank Lorry with Double Cabin with a Total of Seven Seats

Powinno być:

Tank Lorry with Double Cabin with a Total of Five Seats

VII.2)Inne dodatkowe informacje: