Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 633992-2022

15/11/2022    S220

Magyarország-Székesfehérvár: Földgáz

2022/S 220-633992

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726999207
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537296
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001677542022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Ajánlatkérő a földgáz energiát a KM. 7. sz. mellékelte szerinti Speciális tőzsdei árindexált beszerzési módszertan szerint kívánja beszerezni.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 136 545 546.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező „Ajanlati_artablazat_KM_2_reszeben_Szfvár MJV Önkorm.xlsx” táblázat tartalmazza, külön excel fájl mellékletként.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023 - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére tárgyú közbeszerzés megvalósítása az „Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/2023” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részének verseny újranyitással történő lefolytatásával a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint.

Alapmennyiség: 1 964 183 kWh,

Opcionális mennyiség: 589 255 kWh

Teljes mennyiség: 2 553 438 kWh (alapmennyiség + 30 %-os opcionális mennyiség)

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Alapmennyiség: 1 964 183 kWh,

Opcionális mennyiség: 589 255 kWh

Teljes mennyiség: 2 553 438 kWh (alapmennyiség + 30 %-os opcionális mennyiség)

Részletesen a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz energia beszerzése 2022/2023 - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 191 353 738.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 136 545 546.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) A KEF által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/23” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen az alábbi keretmegállapodás (továbbiakban: KM) került megkötésre:

KM azonosítószáma: KM01GE2223 Általános felhasználási célú földgáz energia központosított beszerzése 2022/23

KM időbeli hatálya: 2024. január 31. naptári nap 24:00 óra

KM Hirdetmény száma: TED 2020/S 251-628376, KÉ- 23638/2020.

2.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ c) pontja szerinti adatok:

E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest XIII. kerület Váci út 17.; Adószáma: 13322142-2-44)

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; Adószám: 26713111-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2022