Works - 634395-2021

13/12/2021    S241

Lithuania-Vilnius: Overhaul and refurbishment work

2021/S 241-634395

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VŠĮ Vilniaus kolegija
National registration number: 111965131
Postal address: J. Jasinskio g. 15
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 01111
Country: Lithuania
Contact person: Jolanta Mickuvienė
E-mail: j.mickuviene@viko.lt
Telephone: +370 52191602
Internet address(es):
Main address: http://www.viko.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5746
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=611541
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=611541&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VILNIAUS KOLEGIJOS PASTATŲ MODERNIZAVIMO DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMAS

Reference number: 577667
II.1.2)Main CPV code
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Pastatų modernizavimo darbų ir paslaugų pirkimas

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45251100 Construction work for power plant
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Didlaukio g. 45, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

1 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos, įskaitant projektavimo paslaugų ir rangos darbų įsigijimą, saulės elektrinės sumontavimo darbus.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: VIPA PROJEKTO NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0101 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETO PASTATO, DIDLAUKIO G. 45, VILNIUJE, MODERNIZAVIMAS“

VIPA - CENTRINĖS VALDŽIOS VIEŠOJO PASTATO, ESANČIO ADRESU DIDLAUKIO G. 45, VILNIUS, ATNAUJINIMO DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PROJEKTO SUBSIDIJOS TECHNINEI DOKUMENTACIJAI SUTARTIS

NR. 45/CVVP-S111

II.2.14)Additional information

APVA Projekto finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis Nr. KKS-S-298(2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

2 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45453000 Overhaul and refurbishment work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 Architectural design services
45251100 Construction work for power plant
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Didlaukio g. 49, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

2 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos, įskaitant projektavimo paslaugų ir rangos darbų įsigijimą, saulės elektrinės sumontavimo darbus.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: VIPA PROJEKTO NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0100 „VERSLO VADYBOS FAKULTETO PASTATO, DIDLAUKIO G. 49, VILNIUJE, MODERNIZAVIMAS“

VIPA - CENTRINĖS VALDŽIOS VIEŠOJO PASTATO, ESANČIO ADRESU DIDLAUKIO G. 49, VILNIUS, ATNAUJINIMO DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PROJEKTO SUBSIDIJOS TECHNINEI DOKUMENTACIJAI SUTARTIS NR. 45/CVVP-S110

II.2.14)Additional information

APVA Projekto finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis Nr. KKS-S-298(2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

3 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45453000 Overhaul and refurbishment work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

J.Jasinskio g. 15, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

3 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos, įskaitant projektavimo paslaugų ir rangos darbų įsigijimą.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: PROJEKTO NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0098 „ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETO PASTATO, J. JASINSKIO G. 15, VILNIUJE, MODERNIZAVIMAS“

VIPA - CENTRINĖS VALDŽIOS VIEŠOJO PASTATO, ESANČIO ADRESU J. JASINSKIO G. 15, VILNIUS, ATNAUJINIMO DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PROJEKTO SUBSIDIJOS TECHNINEI DOKUMENTACIJAI SUTARTIS NR. 45/CVVP-S108

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

4 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
45453000 Overhaul and refurbishment work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Dvaro g. 1, Vilniaus raj. Buivydiškės

II.2.4)Description of the procurement:

4 pastato modernizavimo darbai ir paslaugos, įskaitant projektavimo paslaugų ir rangos darbų įsigijimą.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: VIPA PROJEKTO NR. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0099 „PASTATO - VETERINARIJOS KLINIKOS, DVARO G. 1, BUIVYDIŠKĖS, VILNIAUS R. SAV., MODERNIZAVIMAS“

VIPA - CENTRINĖS VALDŽIOS VIEŠOJO PASTATO, ESANČIO ADRESU DVARO G. 1, BUIVYDIŠKIŲ K., VILNIAUS RAJONAS, ATNAUJINIMO DIDINANT ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ PROJEKTO SUBSIDIJOS TECHNINEI DOKUMENTACIJAI SUTARTIS NR. 45/CVVP-S109

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES)2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16).

Perkančioji organizacija, nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, prieš priimdama sprendimą dėl laimėjusiojo pasiūlymo, kreipiasi į tiekėją kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu ir prašo tiekėjo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, nurodydama šių dokumentų pateikimo terminą

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateikiamas pagal Konkurso sąlygų reikalavimus ir formą.

Tuo atveju, jei Šalis praleidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimų įvykdymo terminus, arba tuo atveju, jei Šalis per 30 (trisdešimt) dienų (arba kitą kitos Šalies nurodytą pagrįstą terminą) nurodytu būdu neištaiso padėties po to, kai kita Šalis informuoja apie pirmosios Šalies padarytą bet kokį Sutarties pažeidimą, Šalis, kurios atžvilgiu šie įsipareigojimai turi būti įvykdyti, dėl kiekvieno pažeidimo už kiekvieną pradelstą dieną gali reikalauti sumokėti jai 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo pradelsto įvykdymo sumos.

Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis informacinės sistemos ,,E.sąskaita“ priemonėmis.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/01/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/01/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/12/2021