Supplies - 634727-2021

13/12/2021    S241

România-București: Echipamente de protecţie

2021/S 241-634727

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Strada: Petricani, nr. 9A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023842
Țară: România
Persoană de contact: DANIEL ROBU
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 213171005
Fax: +40 213169745
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100133125
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: regie autonoma
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultura si exploatari forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE-DS BACAU

Număr de referinţă: 13061/02.12.2021
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru furnizare echipamente individuale de protectie conform prevederilor legii 319/2006 si a prevederilor HG1146/2006 conform cerintelor din caietul de sarcini atasat documentatiei

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 829 739.60 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 11
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 11 Minitrusa prim-ajutor

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare minitrus prim-ajuttor Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 168.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 6 Combinzeon protectie chimica

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

furnizare Combinezon protectie chimica conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 344.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 4 Halat

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform cerintelor in caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Halat conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 350.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 9 Furnizare bluza salopeta si pantalon salopeta

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bluza salopeta si pantalon salopeta Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 513 126.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 3 Costum de fasonator

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare costum fasonator conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 305 121.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 8 Casca de fasontor cu viziera si antifoane

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Casca de fasontor cu viziera si antifoane conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 61 992.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 10 Vesta reflectorizanta

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare vest refletoriznta Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 220.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 5 Manusi lucrari silvice

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Manusi lucrari silvice conform cerintelor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 112.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 7 Bocanci fasonator

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bocanci fasonator conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 339 271.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2 Bocanci protectie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bocanci protectie conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 310 527.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1 Manusi protectie legatori sarcina

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

furnizare manusi protectie legatori sarcina conform specificatiilor din caietul de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 149 506.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr 1 -Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Ghelasă Viorel DIRECTOR TEHNIC, Manailă Gheorghe DIRECTOR ,Tăbăcaru Ion DIRECTOR ECONOMIC, Ricea Melania ECONOMIST, Dudas Carmen JURIST. Ofertantii , tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 58-60 din legea 98/2016, repectiv se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, se va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare .Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea A.C.,doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document obligatoriu: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi: 1.•Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor Restante

cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele juridice straine: Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE la data prezentarii acestuia Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE cu informatiile cerute , certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara rezidenta si urmeaza sa fie prezentate , la solicitarea A.C.,doar de catre ofertantul pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul depunerii ofertei si la data solicitarii depunerii documentelor DUAE. Justificare: Cerin?a respecta prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016 Solicitarea certificatului constator permite AC sa verifice daca ofertantul are inscris domeniul de activitate solicitat prin documentatia de atribuire si în acelasi timp starea la zi a ofertantului privind urmatoarele informatii: • denumirea (firma); • emblema; • numarul de înregistrare în registrul comertului; • codul unic de înregistrare; • starea firmei; • forma juridica; • sediul social/profesional; • durata de functionare; • obiectul de activitate - domeniul si activitatea principala; • capitalul social (subscris si varsat), numarul si valoarea partilor sociale; • asociatii, datele de identificare, numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, participarea la capitalul social si la profit si pierdere (pentru societatile cu raspundere limitata, în comandita simpla sau în nume colectiv); • Administratorii/Membrii Consiliului de administratie si Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere si Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite; • cenzorii/auditorii financiari; • sediile secundare; • activitati si sedii autorizate; • indicatorii din situatiile financiare anuale; • alte mentiuni referitoare la masuri asiguratorii si condamnari penale. SE VOR PREZENTA DOCUMENTELE: • Declaratia DUAE completata separat de fiecare dintre participanti (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant). Cand va primi o solicitare in acest sens, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta: - Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale /valide la momentul depunerii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateOperatorul economic are obligația de a depune la sediul DIRECȚIEI SILVICE BACAU din Comuna Hemius Sat Lilieci Parc Dendrologic Hemeius, Judetul Bacau , mostre/esantioane pentru fiecare produs ofertat , până la data și ora limită de depunere a ofertelor. Ofertele depuse fără a prezenta mostre la sediul autorității contractante, în termenul precizat, vor fi respinse. De asemenea mostrele depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor în SICAP nu vor fi luate în considerare. Mostrele/esantioanle vor fi verificate in ceea ce priveste confortul, calitatea si aspectul acestora de comisia de evaluare a Directiei Silvice Bacau.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de îndeplinire:Se va completa DUAE (conform art. 193, alin. (1) din Legea nr. 98/2016) și se va prezenta câte o mostră/esntion impreuna cu declaratiile de calitate si conformitate pentru fiecare produs solicitat de autoritatea contractantă pana la data limita de depunere a ofertelor. Mostrele/esantioanele prezentate de catre ofertantul castigator se vor pastra ca etalon al calității articolelor ce urmează a fi livrate, iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori se vor restitui in termen de 5 zile calendaristice de la data incheierea contractului cu ofertantul declarat castigator. Orice abatere ulterioara de la mostra etalon va duce la respingerea respectivului produs.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/01/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 13/04/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/01/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/12/2021