29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 634759-2020

28/12/2020    S252

Cypr-Lemesos: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2020/S 252-634759

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 220-539174)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Symboylio Apocheteyseon Lemesoy - Amathoyntas
Adres pocztowy: T.Th. 50622
Miejscowość: Lemesos
Kod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Kod pocztowy: 3608
Państwo: Cypr
Osoba do kontaktów: Michalis Bryonidis
E-mail: info@sbla.com.cy
Tel.: +357 25881888
Faks: +357 25881777
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eprocurement.gov.cy
Adres profilu nabywcy: https://www.eprocurement.gov.cy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Διαγωνισμός αρ. 14/2020 για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου (συμβόλαιο Ε17.Γ).

Numer referencyjny: PU.2.14/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 2 αντλιοστασίων ακαθάρτων, τα οποία χωροθετούνται στην κοινότητα Πύργου της Λεμεσού (αντλιοστάσια PS1 και PS2), συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών τους έργων, και των απαιτούμενων έργων διασύνδεσής τους με τα εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και τους κεντρικούς καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 15 μήνες για τη μελέτη και την κατασκευή, και 5 χρόνια για τη λειτουργία και συντήρηση, με δικαίωμα ανανέωσης τής περιόδου λειτουργίας και συντήρησης για ακόμα 5 χρόνια.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 220-539174

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: