Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 634959-2022

16/11/2022    S221

Magyarország-Budapest: Mobiltelefonok

2022/S 221-634959

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila István
E-mail: szabo.attila@dkuzrt.hu
Telefon: +36 300172295
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkuzrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobiltelefonok beszerzése - MTEL20

Hivatkozási szám: EKR001265202020
II.1.2)Fő CPV-kód
32250000 Mobiltelefonok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított

közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított

közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezetek [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] részére mobiltelefonok

(a műszaki leírásban meghatározott [1. részajánlati kör: nyomógombos, Androidos alap-, közép- és felsőkategória, illetve víz-, por- és

ütésálló, 2. részajánlati kör: iOS-t gyárilag futtatni képes készülékek) kategóriák szerinti mobiltelefonok beszerzésére, kiszállítására.

A KM előirányzott mennyisége:

1. részajánlati körben 91 500 db,

2. részajánlati körben 5 000 db,

mint keretmennyiség .

A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből

összeállított - konkrét tárgya a KM megkötését követően, a verseny újranyitás vagy közvetlen megrendelés [Kbt.105.§ (2) bek. b) pont]

során kerül meghatározásra. Ld. még a közbeszerzési dokumentumokban!

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 523 465 775.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32250000 Mobiltelefonok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Összesen 2 féle különböző nyomógombos mobiltelefon, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. alapkategóriás Android rendszerű mobiltelefon készülék, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. középkategóriás Android rendszerű, 3 különböző gyártmány 2-2 féle (összesen 6 különböző termék) ún. felsőkategóriás Android rendszerű készülék, és 2 különböző gyártmány 1-1 féle (összesen 2 különböző termék) víz, por, és ütésálló mobiltelefon (mindösszesen 22 féle mobiltelefon termék) értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások (kiszállítás, közbeszerzési projektiroda működtetése) teljesítése, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (és annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretmennyiség: 91 500 db készülék). Valamennyi (22 db termék és 1 db szolgáltatás) sorra kötelező az ajánlattétel. Jelen részajánlati kör esetében az ajánlatban a nyomógombos készülékek közül szükséges

legalább 1 db olyan termék megajánlása, melynek ajánlati egységára nem éri el a nettó 10 000 HUF-ot (amennyiben ez az előírás nem teljesül az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi). A kiszállítás nettó 50 000 HUF felett kötelezően díjmentes.

2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt. 104.§ (3) bek.] Az egyedi

szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Uniós finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött felhívásban/megrendelésben megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

II.2.14)További információk

A megkötött KM alapján a beszerzések az Érintett Szervezetek igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak, figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek-ben előírtakra is. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 030-071994
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: DKM01MTEL21
Rész száma: 1.
Elnevezés:

Nyomógombos, Android, ill. víz, por és ütésálló

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8631477 4
Postai cím: Telek Utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@nador.hu
Telefon: +36 14705000
Fax: +36 14705011
Internetcím: http://www.nador.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8999162 4
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Fax: +36 18011501
Internetcím: http://www.invitech.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Macrotel Telefontechnikai Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_7645774 0
Postai cím: Gerenda Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@macrotel.hu
Telefon: +36 203838108
Fax: +36 88591112
Internetcím: http://www.macrotel.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_2126683 4
Postai cím: Róbert Károly Krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Fax: +36 14375299
Internetcím: http://www.delta.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8532233 2
Postai cím: Városház 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@exicominformatika.hu
Telefon: +36 307227403
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Csőkesor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátol Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_9408749 1
Postai cím: Corvin Sétány 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: csokesor@mobilelab.hu
Telefon: +36 15014728
Fax: +36 15014728
Internetcím: http://www.mobiltavkozlesitanacsado.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8664057 4
Postai cím: Lajos Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@imgsolution.hu
Telefon: +36 17000667
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_1254123 2
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
Internetcím: http://www.t-systems.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8797071 7
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 12707600
Fax: +36 12707679
Internetcím: http://www.4ig.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_8903997 5
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_3120401 3
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_5034963 6
Postai cím: Gyömrői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: kszf@xcopy.hu
Telefon: +36 12627865
Fax: +36 12627865
Internetcím: http://www.xcopy.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Legalitlab Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_4846674 7
Postai cím: Guttenberg Utca 5. 2. em. 3.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@legalitlab.hu
Telefon: +36 703895327
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro-Profil Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_7222779 4
Postai cím: Határhalom Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: konnyu.brigitta@europrofil.hu
Telefon: +36 307543884
Internetcím: http://www.europrofil.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_6123711 5
Postai cím: Csonka János Utca 1/A A/2. ép.
Város: Nagytarcsa
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2142
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@gloster.hu
Telefon: +36 14568010
Internetcím: http://www.gloster.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 523 465 775.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A megkötött keretmegállapodások azonosítói: 1. rész: DKM01MTEL21; 2. rész: DKM02MTEL21

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ szerint:

a) Az eljárás mindkét ajánlati részben eredményes és a szerződéskötésekre sor került.

b) és c) Ajánlattevők neve, címe, adószáma (nyertes ajánlattevők):

1. rész:

Nyertes ajánlattevők:

1. (közös) ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.

12928099244 / Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.

10773381244 / 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo Utca 8. 120110692442

2. (közös) ajánlattevő: R+R Periféria Kft. 1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép. 12221402242 / Gloster

Infokommunikációs Nyrt. 2142 Nagytarcsa, Csonka János Utca 1/A A/2. ép. 27294260213 /

Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest, Határhalom Utca 4. 13936570242 / Legalitlab Kft.

6722 Szeged, Guttenberg Utca 5. 2. em. 3. 26226912206 / Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1103 Budapest, Gyömrői Út 86. 10900750242

3. (közös) ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. 1152 Budapest, Telek Utca

7-9. 10507326242 / Csőkesor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Corvin Sétány 1/d.

12504666242 / Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 1052 Budapest Városház 16. félemelet 2.

24907468241 / Delta Systems Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74. 13978774241 / Macrotel

Telefontechnikai Kft. 8200 Veszprém, Gerenda Utca 4. 12941911219 / Invitech ICT Services Kft.

2040 Budaörs, Edison Utca 4. 25836965244

4. ajánlattevő: IMG Solution Zrt. 1023 Budapest, Lajos Utca 26. 28771315241

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:

További ajánlattevők a KM megkötésére irányuló eljárásban:

1. (közös) Ajánlattevő: Bravophone Kft. 1145 Budapest, Újvilág Utca 50-52. 23489550244 /

Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft. 1145 Budapest, Újvilág Utca 50-52. 11809360242

2. ajánlattevő: DTK International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1139 Budapest, Gömb Utca 22.

fszt. 4. 23696378241

20

3. ajánlattevő: ETIAM Kft., 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39., a.sz: 24909707-2-06

4. ajánlattevő: SERCO Informatika Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 314., a.sz: 12906240-2-41

A tájékoztató a 2021.10.01. és 2021.12.31. közötti időszakban verseny újranyitások és közvetlen megrendelések keretében

megvalósított közbeszerzésekről szól a DKM01MTEL21 azonosítószámú keretmegállapodásra vonatkozóan.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/11/2022