Tjenesteydelser - 635624-2022

16/11/2022    S221

Danmark-Allerød: Anvisning af plejepersonale

2022/S 221-635624

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erly@alleroed.dk
Telefon: +45 48126343
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/190083238.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring vedr. udbud af sundhedsvikarydelser

Sagsnr.: 22/20392
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79624000 Anvisning af plejepersonale
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring vedr. udbud af sundhedsvikarydelser i Allerød kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79600000 Rekrutteringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Allerød Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som forberedelse til udbud af sundhedsvikarydelser i Allerød kommune, gennemføres høring af udkast til udbudsmaterialet.

Formålet med høringen er at kvalitetssikre udbudsmaterialet i forhold til markedet og potentielle leverandører. Vi opfordrer derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Udkast til udbudsmateriale kan hentes af alle interesserede tilbudsgivere i Mercell. Høringssvar vedrørende udbudsmaterialet bedes sendt til Ordregiver via kommunikationsmodulet i Mercell i et separat dokument med henvisning til udbudsdokumentets navn, side og afsnit. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest søndag den 27. november 2022.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. 

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2022