Szolgáltatások - 636238-2021

13/12/2021    S241

Magyarország-Debrecen: Sporttal kapcsolatos szolgáltatások

2021/S 241-636238

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 28767965209
Postai cím: Iparkamara Utca 2
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kmvp.kft@kmvp.hu
Telefon: +36 209578518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmvp.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sportlétesítmény működtetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FIM Superbike vagyoni értékű jogának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR001404052021
II.1.2)Fő CPV-kód
92620000 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyarországi FIM Superbike Világbajnoksági versenyszervezés vagyoni értékű jogának megszerzése 10 éves időszakra.

A megkötésre kerülő szerződés keretében Ajánlatkérő jogosultságot szerez a FIM Superbike Világbajnokság magyar nagydíjának 2024-2033 közötti időszakban történő megszervezésére és az ehhez kapcsolódó bizonyos szolgáltatások igénybevételére a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező szerződéstervezet szerint azzal, hogy a Nyertes Ajánlattevő biztosítja az összes olyan rendelkezésére álló jogot, amely szükséges a rendezvény megrendezéséhez, megszervezéséhez és promótálásához, annak érdekében, hogy a Versenyfutamra sor kerülhessen. Ajánlatkérő a vagyoni értékű jog tartalma alapján szervezi meg a Rendezvényt, a nyertes ajánlattevő pedig biztosítja az összesen 10 db Rendezvény versenyszervezési vagyoni értékű jogát a FIM SUPERBIKE VILÁGBAJNOKSÁG (2. vagy 3. számú verseny), a FIM SUPERSPORT VILÁGBAJNOKSÁG (1. vagy 2. számú verseny) és a FIM SUPERSPORT 300 VILÁGBAJNOKSÁG (1. vagy 2. számú verseny) motorkerékpár-kategóriákban a FIM Superbike Világbajnokság hivatalos versenynaptárában szereplő dátumokon a 2024-2033. évek során.

A további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92620000 Sporttal kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe, különösen Hajdú-Bihar megye, Hajdúnánás.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2024-2033. években a Magyarországi FIM Superbike Világbajnoksági versenyszervezés vagyoni értékű jogának megszerzése az alábbiak szerint:

A megkötésre kerülő szerződés keretében Ajánlatkérő jogosultságot szerez a FIM Superbike Világbajnokság magyar nagydíjának 2024-2033 közötti időszakban történő megszervezésére és az ehhez kapcsolódó bizonyos szolgáltatások igénybevételére a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező szerződéstervezet szerint azzal, hogy a Nyertes Ajánlattevő biztosítja az összes olyan rendelkezésére álló jogot, amely szükséges a rendezvény megrendezéséhez, megszervezéséhez és promótálásához, annak érdekében, hogy a Versenyfutamra sor kerülhessen.

Ajánlatkérő a vagyoni értékű jog tartalma alapján szervezi meg a Rendezvényt, a nyertes ajánlattevő pedig biztosítja az összesen 10 db Rendezvény versenyszervezési vagyoni értékű jogát a FIM SUPERBIKE VILÁGBAJNOKSÁG (2. vagy 3. számú verseny), a FIM SUPERSPORT VILÁGBAJNOKSÁG (1. vagy 2. számú verseny) és a FIM SUPERSPORT 300 VILÁGBAJNOKSÁG (1. vagy 2. számú verseny) motorkerékpár-kategóriákban a FIM Superbike Világbajnokság hivatalos versenynaptárában szereplő dátumokon a 2024-2033. évek során.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A tárgyalásos eljárás indoka: A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát ajánlatkérő a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának részletes indoka: A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja. A Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pont második fordulata értelmében ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet képes teljesíteni. Különböző megállapodások, különösen a Fédération Internationale Motocycliste („FIM") által a DORNA WSBK ORGANIZATION SRL, mint ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére átadott, a FIM és a DORNA WSBK ORGANIZATION SRL. között megkötött érvényes, kötelező erejű és folyamatosan fennálló szerződés alapján kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő jogosult (többek között) tárgyalni és megállapodásokat kötni a hivatalos FIM Superbike Világbajnokság Nagydíj különböző versenyosztályaiban figyelembe vett FIM Superbike-világbajnokság Nagydíj Rendezvényeinek szervezésére vonatkozóan, tekintetbe véve, hogy kizárólag az említett megállapodások szabályozzák a Rendezvények kereskedelmi és pénzügyi irányítását. A sportrendezvény tekintetében az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagosan rendelkezik a rendezvényszervezési és kapcsolódó valamennyi jogosultságokkal.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
02/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Dorna WSBK Organization S.r.l.
Nemzeti azonosító szám: IT09251551009
Postai cím: Via Sudafrica 7 Via Sudafrica n. 7
Város: ROMA
NUTS-kód: ITI Centro (IT)
Postai irányítószám: 00143
Ország: Olaszország
E-mail: teresa.noschese@worldsbk.com
Telefon: +39 3403793376
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 3 765 265.00 EUR
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 900 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés végleges összértéke pontban megadott adat, az alkalmazott értékelési szempont alapján a szerződéses időszak első évére (2024. év) vonatkozóan megajánlott ajánlati ár nettó értéke.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/12/2021