Tjenesteydelser - 636279-2020

28/12/2020    S252

Danmark-Vejle: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2020/S 252-636279

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae8ccfa1-d9fa-4e5b-822f-d6a65a3bba56/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae8ccfa1-d9fa-4e5b-822f-d6a65a3bba56/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae8ccfa1-d9fa-4e5b-822f-d6a65a3bba56/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae8ccfa1-d9fa-4e5b-822f-d6a65a3bba56/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af visiteret personbefordring - rutekørsel til Vejle Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-45-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrør levering af personbefordring af Vejle Kommunes borgere for de kørsler, som er visiterede af Vejle Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 34 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til folkeskole - Firkløverskolen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til folkeskole. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til skole/institution – Engumhus Skole + Solvejskolen.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til skole/institution. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til skole/institution – Englystskolen + Fælleshåbsskolen(KST-elever).

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til skole/institution. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til folkeskole – Kirkebakken Skole + Vinding Skole + Højen Skole + Skibet Skole.

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til folkeskole. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til folkeskole – Egtved Skole.

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til folkeskole. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til specialskole – Centerklasser.

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til specialskole. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse – Karriereværkstedet, Ellehammersvej-Hjulmagervej (Vejle).

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse – Karriereværkstedet, Labora + Agerholm (Give).

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel til og fra Aktivitets- og læringstilbud – Bakkevænget (Brejning).

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel til og fra Aktivitets- og læringstilbud. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af unge og voksne med særlige behov for specialundervisning – CSV-STU.

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af unge og voksne med særlige behov for specialundervisning. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Vejle Kommunes Kørselskontor.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kørsel af børn til specialskole – Skovagerskolen.

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af børn til specialskole. Daglig administration og ruteplanlægning foretages af Skovagerskolen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af det nødvendige antal tilladelser til at foretage den udbudte kørsel.

— For kørselskontorer eller bestillingskontorer er kravet opfyldt, hvis de tilsluttede vognmænd besidder de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, og hvis der foreligger en tilladelse til at drive kørsels- eller bestillingskontor. Tilladelserne, der skal være gældende på tidspunktet for afgivelse af tilbud, kan være:

1) gyldige tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, som enten er udstedt i henhold til busloven (LBK nr. 1050 af 12.11.2012) eller i henhold til taxiloven (lov nr. 1538 af 19.12.2017) eller

2) tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt efter den tidligere gældende taxilov (LBK nr. 107 af 30.1.2013) og hvor gyldighedsperiode endnu ikke er udløbet, eller

3) en tilladelse til at drive kørselskontor, jf. taxilovens § 5 (lov nr. 1538 af 19.12.2017) og/eller være godkendt som kommunalt bestillingskontor.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK

— Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK

— Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive mindst én sammenlignelig reference. Referencerne skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år – regnet fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer menes, kontrakter på levering af visiteret personbefordring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal beskrive referencerne, herunder om der er tale om kørsel af børn til folkeskole, kørsel af børn til specialskole, kørsel til og fra beskyttet beskæftigelse etc.

— Tilbudsgiver skal angive ordregiver/kundenavn på referencerne

— Tilbudsgiver skal angive kontraktbeløb pr. reference. Der skal tydeliggøres, hvor lang en periode det angivne kontraktbeløb strækker sig over. Fx pr. år/samlet over 6 år

— Tilbudsgiver skal angive, hvilke delkontrakter de angivne referencer gælder for

— Ifald tilbudsgiver har udført referencer i samarbejde med andre virksomheder, skal tilbudsgiver oplyse, hvilke dele af referencen, tilbudsgiver selv har udført.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne kontrakt, fremsende følgende til ordregiver:

— Børneattester – på de chauffører der skal foretage befordring af børn

— Beskrivelse af vognpark – En beskrivelse af den vognpark leverandøren stiller til rådighed til varetagelse af kontrakten. Beskrivelsen skal bl.a. indeholde mærke, model, antal passagerpladser, antal kørestolspladser, indregistreringsmåned og år, EURO norm mv. Der skal indleveres en beskrivelse af vognpark, pr. delkontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/10/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Vejle Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 3 og 5. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.

Ændringsklausul: I tilfælde af længerevarende nedlukning af skolerne i Vejle Kommune, pga. restriktioner udstukket af myndighederne; vil leverandøren modtage et beløb svarende til 30 % af det gennemsnitlige fakturerede beløb i en periode, der er sammenlignelig med nedlukningsperioden. Ordregiver vurderer sammenligneligheden, og udregner beløbet der skal udbetales til leverandøren. Beløbet skal dække en del af leverandørens faste udgifter, til køretøjer der benyttes til levering af kontraktens ydelser. Dette for at sikre, at ordregiver har en leverandør, der kan genoptage sine kontraktlige forpligtelser, så snart en sådan nedlukning er overstået.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2020