Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 636288-2020

28/12/2020    S252

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med infrastruktur

2020/S 252-636288

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1557
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Westring Roslyng
E-mail: thwr@vd.dk
Telefon: +45 72443049
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tuxwramnks
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende trafikledelse, trafiksignalanlæg og beredskab

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omhandler 10 delkontrakter, som dækker dels trafikledelsesafdelingens behov for rådgivning ift. sine opgaver for anlæg, udvikling og drift af systemer for fagområderne Trafikledelse (TL) og Trafiksignalanlæg (SIG), dels Trafikcentrets (TC) behov for rådgivning ift. beredskabsopgaver.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 143 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafiksignalanlæg, drift

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ad hoc rådgivning og bistand i forbindelse med den daglige, løbende systemtekniske og trafiktekniske drift af trafiksignalanlæg. Herunder besigtigelser, fejlsøgning, analyser, projektering, kontrol, test, og tilsyn. Derudover ad hoc rådgivning og bistand til andre opgaver i relation til fagområdet Trafiksignalanlæg. Opgaver vil typisk skulle påbegyndes indenfor en kort tidsfrist.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafiksignalanlæg, trafikteknik og projekter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand i relation til projekter omfattende nye eller eksisterede trafiksignalanlæg. Herunder besigtigelser, analyser, planlægning, skitse- og detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, fagtilsyn (herunder også programtest, FAT og SAT) samt evalueringsopgaver. Derudover andre opgaver i relation til fagområdet trafiksignalanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafikledelsessystemer, anlæg og projekter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand i relation til projekter omfattende nye eller eksisterede trafikledelsessystemer. Herunder besigtigelser, analyser, planlægning, skitse- og detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, fagtilsyn (herunder også test, FAT og SAT), byggeledelse/entrepriseledelse samt evalueringsopgaver. Derudover andre opgaver i relation til trafikledelsesområdet og trafikledelsesafdelingen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafikledelsessystemer, drift (vest)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand relateret til ordregivers varetagelse af drift og vedligehold af sin anlægsportefølje. Opgaven involverer betydelig kontaktflade med den tilknyttede driftsentreprenør og opfølgning på dennes indsats (forebyggende og afhjælpende), kvaliteten af det udførte og afregning af opgaver mv. Endvidere væsentlig kontaktflade med øvrige tilknyttede på ordregivers side, herunder rådgivere på visse af de øvrige delkontrakter. Opgavens skal løses med reference til ordregivers entreprisestyrer og endvidere typisk for en række af aktiviteterne i samarbejder med denne og med øvrige tilknyttede medarbejdere hos ordregiver. Ydelsen omfatter aktiviteter i Vestdanmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafikledelsessystemer, drift (øst)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand relateret til ordregivers varetagelse af drift og vedligehold af sin anlægsportefølje. Opgaven involverer betydelig kontaktflade med den tilknyttede driftsentreprenør og opfølgning på dennes indsats (forebyggende og afhjælpende), kvaliteten af det udførte og afregning af opgaver mv. Endvidere væsentlig kontaktflade med øvrige tilknyttede på ordregivers side, herunder rådgivere på visse af de øvrige delkontrakter. Opgavens skal løses med reference til ordregivers entreprisestyrer og endvidere typisk for en række af aktiviteterne i samarbejder med denne og med øvrige tilknyttede medarbejdere hos ordregiver. Ydelsen omfatter aktiviteter i Østdanmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trafikteknik og operationel ledelse (ITS)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand vedrørende trafikteknik (trafiktekniske algoritmer, analyser og kalibrering mv.) og operationel ledelse (udarbejdelse og praktisk anvendelse af instruksgrundlag, og opfølgning på faglig performance mv.) i relation til ordregivers anlægsportefølje. Opgaven har historisk været rettet mod TL-fagområdet men forventes fremadrettet at få bredere udbredelse indenfor ITS (trafikledelse, trafiksignalanlæg mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

It/netværk (ITS)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand vedrørende it og netværk (applikationer, databaser, servermiljøer, netværk) i relation til ordregivers it/netværks systemer/installationer i relation til ordregivers anlægsportefølje. Bistanden kan omfatte alle typer relevante aktiviteter fx projektledelse, programledelse, udvikling, drift og fejlhåndtering mv. Opgaven har historisk været rettet mod TL-fagområdet men forventes fremadrettet at få bredere udbredelse indenfor ITS (trafikledelse, trafiksignalanlæg mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maximo asset/maintenance management system (ITS)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand vedrørende opretholdelse og videreudvikling af ordregivers Maximo system (asset and maintenance management system) for sin ITS-anlægsportefølje.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Driftspraksis (ITS)

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning og bistand vedrørende monitorering, udvikling, optimering, konsolidering af driftspraksis og arbejdsgange, metoder og processer mv., og som inddrager elementer som fx BPR (business proces reengineering), Lean, KPI og kvalitetsledelse mv. Opgaven har historisk været rettet mod TL-fagområdet men forventes fremadrettet at få bredere udbredelse indenfor ITS (trafikledelse, trafiksignalanlæg mv.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rådgivning til beredskabsopgaver (TC)

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivning til beredskabsopgaver omfatter bistand til tværfaglige samarbejder med andre myndigheder på beredskabsområdet, strukturering og analyser af datamateriale på baggrund af data leveret af Vejdirektoratet, bistand til entreprisestyring af fælles beredskabsaftale med politiet og bistand til diverse opgaver på beredskabsområdet.

Beredskabsopgaven i Vejdirektoratet omfatter Vejdirektoratets Trafikcenters håndtering af primært trafikfarlige hændelser på statsvejnettet i samarbejde med interne interessenter og øvrige myndigheder såsom politiet og de kommunale redningsberedskaber. Hurtig og effektiv håndtering af fx uheld på motorvejsnettet har stor betydning for sikkerhed og fremkommelighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder på uændret vilkår, såfremt Vejdirektoratet beslutter dette.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for seneste regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periodesom muligt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitettilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 3 mio. DKK pr. delkontrakt, der afgives tilbud på, indtil og med 3 delkontrakter (hhv. 3, 6 og 9 mio.DKK), herefter ved 4 eller flere delkontrakter, der afgives tilbud på, skal nettoomsætning for seneste regnskabsår være mindst 10 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring med de opgavetyper, der er anført under minimumskrav til egnethed. Der skal pr. delkontrakt foreligge mindst 5 og maksimalt 10 referencer indenfor de seneste 5 år, heraf skal de 3 af referencerne være indenfor de seneste 3 år.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes mindst 5 og maksimalt 10 referencer pr. delkontrakt.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitettilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Tilbudsgiveren skal dokumentere erfaring indenfor de seneste 5 år, hvoraf mindst 3 referencer skal være indenfor de seneste 3 år med:

- Delkontrakt 1: Opgaver vedrørende trafikstyrede trafiksignalanlæg omfattende besigtigelser, projektering, tilsyn, FAT og SAT.

- Delkontrakt 2: Opgaver vedrørende trafikstyrede trafiksignalanlæg omfattende trafiktekniske besigtigelser, projektering, tilsyn, FAT og SAT.

- Delkontrakt 3: Opgaver vedrørende trafikledelsessystemer omfattende trafiktekniske besigtigelser, projektering, tilsyn, FAT og SAT. Samt opgaver vedrørende it og netværk (databaser, netværk) omfattende projektledelse, udvikling, implementering og fejlhåndtering.

- Delkontrakt 4: Opgaver vedrørende drift af anlægsportefølje omfattende igangsættelse af og tilsyn med og opfølgning, kvalitetskontrol og fakturakontrol på entreprenørs arbejde.

- Delkontrakt 5: Opgaver vedrørende drift af anlægsportefølje omfattende igangsættelse af og tilsyn med og opfølgning, kvalitetskontrol og fakturakontrol på entreprenørs arbejde.

- Delkontrakt 6: Opgaver vedrørende operationel ledelse omfattende udarbejdelse og praktisk anvendelse af instruksgrundlag, og opfølgning på faglig performance. Opgaver vedrørende trafikteknik omfattende trafiktekniske algoritmer, analyser og kalibrering.

- Delkontrakt 7: Opgaver vedrørende it og netværk (applikationer, databaser, servermiljøer, netværk) omfattende projektledelse, programledelse, udvikling, drift og fejlhåndtering.

- Delkontrakt 8: Opgaver vedrørende ”asset and maintenance management” ved anvendelse af et førende standardsystem fx Maximo.

- Delkontrakt 9: Opgaver vedrørende ”business proces reengineering” omfattende monitorering, udvikling, optimering, konsolidering af driftspraksis og arbejdsgange.

- Delkontrakt 10: Opgaver vedrørende ”beredskabsplanlægning”, herunder kendskab til organisering, roller og ansvar for beredskabsarbejdet i Danmark.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/02/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført iudbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvert system. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud,afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under aktuelle udbud.

De bydende vil kunne afgive tilbud på 1 eller flere delkontrakter, og de er således ikke forpligtet til at afgive tilbud på alle delkontrakter.

Ved afgivelse af tilbud på flere delkontrakter, kan der ikke tilbydes rabat.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/12/2020