Servizzi - 636646-2021

14/12/2021    S242

Malta-Valletta: Provvista ta’ Żvilupp, Servizzi Speċjalizzati, Soluzzjonijiet tat-Teknoloġija, Servizzi ta’ Appoġġ fis-Software tat-TI – DSTS 2

2021/S 242-636646

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2021/S 211-549092)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Indirizz postali: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Belt: Valletta
Kodiċi NUTS: MT0 Malta
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://easo.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta’ Żvilupp, Servizzi Speċjalizzati, Soluzzjonijiet tat-Teknoloġija, Servizzi ta’ Appoġġ fis-Software tat-TI – DSTS 2

Numru ta' referenza: EASO/2021/907
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72000000 Servizzi ta' IT: konsulenza, żvilupp ta' softwer, Internet u appoġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Biex jikkuntratta servizzi ta’ konsulenza/implimentazzjoni għas-software, is-sistemi, u l-iżvilupp tal-proġett.

• Lott 1: Proġetti u applikazzjonijiet tat-TI: l-implimentazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda, titjib maġġuri u verżjonijiet ġodda għal applikazzjonijiet eżistenti, u ta’ attivitajiet ta’ manutenzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-applikazzjoni;

• Lott 2: L-infrastruttura, l-operazzjonijiet u s-sigurtà tat-TI: fil-qasam tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tat-TI, il-provvista ta’, li tinvolvi iżda mhux limitata għal, sistemi ta’ ħżin, sistemi ta’ riżerva, sistemi ta’ virtwalizzazzjoni, sistemi ta’ network u komunikazzjoni, u sistemi ta’ appoġġ għall-operat u l-missjoni. Barra minn hekk, fl-oqsma tas-sigurtà tat-TI, aktar ħarsien tal-infrastruttura tat-TI u l-operazzjonijiet ta’ kuljum.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/12/2021
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 211-549092

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Nru tal-lott: 1 and 2
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 17/12/2021
Ħin lokali: 16:00
Aqra:
Data: 11/01/2022
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Nru tal-lott: 1 and 2
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 20/12/2021
Ħin lokali: 11:00
Aqra:
Data: 12/01/2022
Ħin lokali: 11:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: